Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2011

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

26.01.2012Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za promet
14.01.2012Mednarodna pogodba, ki upošteva Direktivo 2011/82/EU Evropskega parlamenta in SvetaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
19.12.2011

Predlog Državnotožilskega reda

Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
06.12.2011Predlog direktive o evropskem preiskovalnem naloguMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
08.11.2011Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu v cestne prometuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za promet
18.08.2011Gradivo v okviru delovne skupine za spremembo ZDIJZ in uredbe - dodatni predlogPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
12.10.2011Predlog spremembe 166. člena Zakona o davčnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
22.9.2011Osnutek Zakona o zbirkah podatkov v zdravstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
22.9.2011Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičninPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
11.9.2011Osnutek zakona o obravnavanju mladoletnih prestopnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
24.8.2011Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičninMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolja in prostor
12.8.2011Predlog Zakona o funkcionarjihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
12.8.2011Predlog Zakona o cestninjenjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za promet
12.8.2011Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
15.7.2011Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Pripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
11.7.2011Zakon o prijavi prebivališčaPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
6.7.2011Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
5.7.2011Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
27.6.2011Zakon o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem v letih 1990-1994 Pripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za obrambo
22.6.2011Dopolnjeno mnenje k Delovnem besedilu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju in boju proti težjim oblikam kriminalaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
8.6.2011Pripombe na spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičninPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
6.6.2011Pripombe Informacijskega pooblaščenca na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvuPripomba Informacijskega pooblaščenca
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
6.6.2011Pripombe Informacijskega pooblaščenca na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvuPripomba informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
26.5.2011Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (EVA 2010-2011-0009) – ponovno medresorsko usklajevanjeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
9.5.2011Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
4.5.2011Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonikaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
4.5.2011Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
4.4.2011Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zborMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
16.3.2011Osnutek predloga Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanjaPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
9.3.2011Osnutek novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebamiPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za šolstvo in šport
31.1.2011Predlog zakona o štipendiranjuPripomba Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve