Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obrazci s področja varstva osebnih podatkov

+ -

Za posameznike:

Tu najdete obrazce za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1):

  • če želite pri ameriškemu Varuhu pravic v okviru Ščita zasebnosti preveriti, ali so ameriške obveščevalne službe pri morebitni obdelavi vaših osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ZDA, spoštovale zadevno zakonodaja ZDA, v primeru ugotovljenih kršitev pa, da so bile te odpravljene: Obrazec za vložitev ameriškemu Varuhu pravic

 

Za zavezance:

Tu najdete vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalagajo Splošna uredba o varstvu podatkov, Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj in določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki se še uporabljajo do sprejema novega Zakona o varstvu osebnih podatkov.


Po 25.5.2018 vodenje kataloga zbirk in prijava v register zbirk osebnih podatkov po določbah ZVOP-1 ostaja v veljavi le še za tiste zavezance, za katere ne veljata niti Splošna uredba o varstvu podatkov niti

Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj. Podjetjem in zavezancem po ZVOPOKD pa kataloga zbirk ni več treba prijavljati v register zbirk. Vzorec evidence dejavnosti obdelave, ki je zahtevana po Splošni uredbi o varstvu podatkov (ang. GDPR) pa najdete spodaj.


Vzorci:


Zgornji vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (posebne vrste podatkov/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne zadosti zahtevam predpisov o varstvu podatkov.


Obrazci: