Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Obrazci s področja varstva osebnih podatkov

+ -

Za posameznike:

Tu najdete obrazce za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): 

Obrazci za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): 

  • če želite pri ameriškemu Varuhu pravic v okviru Ščita zasebnosti preveriti, ali so ameriške obveščevalne službe pri morebitni obdelavi vaših osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ZDA, spoštovale zadevno zakonodaja ZDA, v primeru ugotovljenih kršitev pa, da so bile te odpravljene: Obrazec za vložitev ameriškemu Varuhu pravic

 

Obrazci za vložitev zahtev in pritožb, ki vam bodo v pomoč pri uresničevanju vaših pravic na podlagi Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD): 

  • PRITOŽBA zaradi kršitve pravice do dostopa do lastnih osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
  • PRITOŽBA zaradi kršitve pravice do popravka ali dopolnitve osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
  • PRITOŽBA zaradi kršitve pravice do izbrisa osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj

Za zavezance:

Tu najdete vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679)

Po 25.5.2018 vodenje kataloga zbirk in prijava v register zbirk osebnih podatkov po določbah ZVOP-1 ostaja le še za zavezance po t.i. “policijski direktivi”(za obdelave, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem, odkrivanjem ali pregonom kaznivih dejanj ali izvrševanjem kazenskih sankcij). Vzorec evidence dejavnosti obdelave, ki je zahtevana po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) pa najdete spodaj.

Vzorci:

Zgornji vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne zadosti potrebam ZVOP-1.

Obrazci: