Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Infografike

+ -

GDPR na kratko - PDF | PNG

Skupni upravljavci - PDF | PNG

Pogodbena obdelava  - PDF | PNG

Prijava kršitev varnosti  - PDF | PNG | (angl.: PDF)

Neupravičeni vpogledi v osebne podatke - PDF | PNG | (angl.: PDF)

Prenos osebnih podatkov po Splošni uredbi v tretje države in mednarodne organizacije v dveh korakih - PDF | PNG

Roki hrambe dokumentov neizbranih kandidatov v zaposlitvenih postopkih - PDF | PNG