Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Zahteve IP za presojo ustavnosti oz. zakonitosti predpisov

+ -

Informacijski pooblaščenec je na Ustavno sodišče Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu vložil naslednje zahteve za oceno ustavnosti:

 

  • Dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti ZPPDFT-2 št. 07100-21/2022/7 in 0610-407/2021/24 z dne 30. 12. 2022 (delni umik zahteve za oceno ustavnosti glede osmega odstavka 51. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22))
  • Zahteva za oceno ustavnosti petega in osmega odstavka 51. člena, četrtega odstavka 94. člena, devete točke 97. člena, 98. člena, sedme točke prvega odstavka in tretjega odstavka 126. člena, prvega odstavka 132. člena, drugega odstavka 134. člena, prve alineje petega odstavka 145. člena in petega do sedemnajstega odstavka 150. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22)
  • Dopolnitev Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/2021) v celoti, 2. člena, prvega in drugega odstavka 5. člena, 6. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena ter tretjega in sedmega odstavka 8. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021) in prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21 in 146/21), dopolnjene z Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-198/2021/27 z dne 27.9.2021 (v nadaljevanju: Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti št. 0610-198/2021/25 z dne 14.9.2021, dopolnjena z zahtevo št. 0610-198/2021/27, z dne 27.9.2021), št. 0610-198/2021/34 z dne 12.11.2021
  • Dopolnitev Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/2021) v celoti, prvega stavka tretjega odstavka 4. člena in šestega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), 4. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21), osmega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 132/21), petega in sedmega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), šestega odstavka 2. člena Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), četrtega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), petega odstavka 3. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/21) in 3. člena Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, 132/21 in 133/21), št. 0610-198/2021/23 z dne 2.9.2021
  • Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/2021) v celoti, prvega stavka tretjega odstavka 4. člena in šestega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), 4. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21), osmega odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 132/21), petega in sedmega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), šestega odstavka 2. člena Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), prvega stavka četrtega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), četrtega odstavka 2. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 132/21), petega odstavka 3. člena Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 132/21) in 3. člena Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, 132/21 in 133/21) z dne 27.8.2021