Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Mednarodni predpisi

+ -

Objavljamo povezave na pomembnejše predpise OZN, EU, Sveta Evrope, ter drugih pomembnejših mednarodnih organizacij, katerih članica je Republike Slovenija

Evropska Unija

Organizacija združenih narodov

Svet Evrope

Schengen

Europol

Carine

Eurojust

Eurodac

Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov (EDPS)