Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
Varstvo osebnih podatkov

Aktualna mnenja in stališča v zvezi s koronavirusom (COVID-19)

 

Informacijski pooblaščenec vam lahko pomaga:

  • ko menite, da je nekdo neupravičeno posegel v osebne podatke;
  • ko vam upravljavec zbirke osebnih podatkov ne dovoli seznanitve z vašimi osebnimi podatki;
  • ko kot upravljavec obvezno potrebujete predhodno odločitev IP za obdelavo osebnih podatkov (biometrija, iznos v tretje države, povezovanje zbirk).

Novice
Dostop do informacij javnega značaja

Informacijski pooblaščenec vam lahko pomaga:

  • če vam organ v 20-ih delovnih dneh na vašo zahtevo ne odgovori,
  • če vam organ zavrne dostop do informacije z odločbo,
  • če vam organ zavrne ponovno uporabo informacij,
  • če ste medij in vam organ v 7 delovnih dneh ne odgovori na vprašanje,
  • če ste medij in prejmete zavrnilni odgovor na vprašanje.
Naši projekti

iDecide


Informacijski pooblaščenec bo v letih 2020-2022 izvajal projekt iDecide »Individuals decide – Raising awareness about data protection rights«. Namen projekta je dvigovanje zavedanja o reformi okvira za varstvo osebnih podatkov v splošni javnosti v Sloveniji, še posebej glede pravic posameznikov.

Projekt financira Evropska komisija, in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

RAPiD.Si


Informacijski pooblaščenec bo v letih 2018 – 2020 izvajal projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia), katerega glavni namen je izobraževanje in ozaveščanje predvsem manjših in srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov.

Projekt financira Evropska komisija, in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.