Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

2020

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

22.9.2020 Mnenje glede dveh členov Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva in dela (ZPZD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
8.9.2020 Predlog Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
4.9.2020 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
31.8.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
24.8.2020 Prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
14.8.2020 Predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
12.8.2020 Novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-O Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.8.2020 Predlog Zakona o nagradi zlata čebela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
3.8.2020 Dodatno mnenje na  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
30.7.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici EVA: 2019-1711- medresorsko
usklajevanje – dodatni predlogi glede sredstev elektronske identifikacije
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
 
30.7.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju -tretje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
30.7.2020 Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
28.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
22.7.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 6.7.2020 št. 9243/20 in na pripombe z vidika statistike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
21.7.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
 
20.7.2020 Predlog Zakona o katastru nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
10.7.2020 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.7.2020 Mnenje na  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
8.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – delovno gradivo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
6.7.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
6.7.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
6.7.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
1.7.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
24.6.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
19.6.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve 
15.6.2020 Dopolnjeni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.6.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
5.6.2020 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
2.6.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
25.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 – DODATNO MNENJE Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.5.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
22.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
8.5.2020 Predlog uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
30.3.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
12.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
11.3.2020 Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz sistema e-sociala oz. ISCSD2 – priprava novega stanovanjskega zakona  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.3.2020 Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
3.3.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.2.2020 Pripombe IP na predlog Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.1.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.1.2020 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve