Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

2020

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

1.7.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
15.6.2020 Dopolnjeni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.6.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
2.6.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
25.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 – DODATNO MNENJE Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.5.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
22.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
8.5.2020 Predlog uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
30.3.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
12.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
11.3.2020 Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz sistema e-sociala oz. ISCSD2 – priprava novega stanovanjskega zakona  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.3.2020 Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
3.3.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.2.2020 Pripombe IP na predlog Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.1.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.1.2020 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve