Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2024

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

22.05.2024 Predlog Zakona o medijih Mnenje IP
10.05.2024 Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva – objavljen na portalu e-Demokracija Mnenje IP
27.02.2024 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje IP
23.02.2024 Predlog Zakona o medicinskih pripomočkih Mnenje IP
05.02.2024 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Mnenje IP
02.02.2024 Predlog stališča RS k Paktu o migracijah in azilu Mnenje IP
01.02.2024 Predlog sprememb 18. člena Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON Mnenje IP
01.02.2024 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih – DODATNO MNENJE Mnenje IP
30.01.2024 Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva (14.a člen ZZPPZ) Mnenje IP
30.01.2024 Predlog Pravilnika o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne zbirke podatkov o pravicah do dolgotrajne oskrbe Mnenje IP
30.01.2024 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje IP
26.01.2024 Predlog Zakona o medijih – dopolnitve besedila 35. člena Mnenje IP
25.01.2024 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu Mnenje IP
23.01.2024 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah Mnenje IP
16.01.2024 Predlog Zakona o medijih (ZMed-1) Mnenje IP
15.01.2024 Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za zagotavljanje varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora zaradi prezasedenosti in pomanjkanja pravosodnih policistov Mnenje IP
12.01.2024 Predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024 – 2029 Mnenje IP
05.01.2024 Predlog novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije Mnenje IP
04.01.2024 Predlog Zakona o cestninjenju – DRUGO MNENJE Mnenje IP