Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2023

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

17.05.2023 Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2023 Predlog Zakona o Zdravstvenem informacijskem sistemu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.05.2023 Predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.04.2023 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
13.04.2023 Predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.04.2023 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.04.2023 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.04.2023 Predlog Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.04.2023 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank Mnenje Informacijskega pooblaščenca
31.03.2023 Predlog pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.03.2023 Predlog Zakona o Zdravstvenem informacijskem sistemu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
15.03.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
15.03.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.03.2023 Predlog Uredbe o prostem letenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.03.2023 Predlog Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
25.02.2023 Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.02.2023 Pravna podlaga za obdelavo podatkov članov čebelarskih društev v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki določa izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.02.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
25.01.2023 Predlog Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.01.2023 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.01.2023 Predlog Pravilnika o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca