Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

+ -

Obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je pripravil obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu, skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posamezniki se lahko seznanijo s splošnimi informacijami (kontaktni podatki upravljavca ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri Informacijskem pooblaščencu) ter informacijami glede konkretne obdelave osebnih podatkov v evidencah, ki jih vodi Informacijski pooblaščenec (na primer glede namenov obdelave, pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, uporabnikov osebnih podatkov, prenosa osebnih podatkov, obdobja hrambe, pravic posameznikov in avtomatiziranega sprejetja odločitev). 

Informacije so na voljo v dokumentu: Obvestilo zunanjim osebam po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe v postopku obravnave vlog zaradi kršitev varstva osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov v okviru anketnega vprašalnika iz usklajene akcije sodelovanja v evropskem odboru za varstvo podatkov