Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

O spletni strani

+ -

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Informacijski pooblaščenec«.

Informacijski pooblaščenec se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa  objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Informacijski pooblaščenec niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

Informacije o upravljavcu spletne strani

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Informacijski pooblaščenec

Dunajska 22

1000 Ljubljana

 

Telefon: 01 230 97 30

Faks: 01 230 97 78

E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

dpo@ip-rs.si

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

 

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani Informacijskega pooblaščenca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Informacijski pooblaščenec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Več o postopkih in ukrepih pri delovanju in vzdrževanju informacijskega okolja Informacijskega pooblaščenca lahko preberete tukaj.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca Informacijskega pooblaščenca.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani

 

(b) Prijava kršitev, pripombe in vprašanja 

 

Kaj: Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek ustreznih obrazcev poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in jo pošlje po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si, na katerega lahko naslovite tudi vaše pripombe in vprašanja.  Pri tem Informacijski pooblaščenec obdeluje vaš naslov elektronske pošte.

Zakaj: Informacijski pooblaščenec potrebuje vaš naslov elektronske pošte, da vam lahko odgovori na vaša vprašanja ali pripombe oz. vas lahko obvesti o ugotovitvah v zvezi z vašo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.

Pravna podlaga:

Podatke lahkoInformacijski pooblaščenec obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti (člen 6(e) Uredbe), kot je obravnava prijav, vprašanj in pripomb, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). 

Koliko časa: Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabniki osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec, ki za Informacijskega pooblaščenca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta ne temelji na privolitvi.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Pri podaji prijave kršitev, pripomb ali vprašanja posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. Če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov ga Informacijski pooblaščene ne bo mogel kontaktirati.

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Mogoče vas zanimajo tudi odgovori na najpogosteje zastavljan vprašanja v zvezi s piškotki:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/

 Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Katere piškotke uporabljamo?

Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi  pogodbenega obdelovalca s sedežem v Sloveniji in ne uporablja piškotkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

I. V kakšnem primeru me bo Informacijski pooblaščenec kontaktiral?

Če podate prijavo, vprašanje ali pripombe, in boste posredovali svoje kontaktne podatke, vas bo Informacijski pooblaščenec obvestil o ugotovitvah glede vaše prijave oz. vam odgovoril na vaše vprašanje. Informacijski pooblaščenec vas bo kontaktiral tudi, če bo potrebno razjasniti dejansko stanje v primeru prijave (seveda le, če boste posredovali svoje kontaktne podatke)

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? 

Informacijski pooblaščenec vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani ne bo posredoval tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako Informacijski pooblaščenec drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače. 

III. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje Informacijski pooblaščenec? 

Informacijski pooblaščenec vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo Informacijski pooblaščenec na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: dpo[at]ip-rs.si.

IV. Varnost zbranih podatkov 

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov pooblaščenca, ki so dostopni na:

V. Sklepno 

Informacijski pooblaščenec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Informacijskega pooblaščenca.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na gp.ip[at]ip-rs.si.

VII. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Izjava je bila zadnjič posodobljena septembra 2022.