Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Pridobitev in uporaba osebnih podatkov krajanov s strani krajevne skupnosti

+ -
Datum: 22.12.2022
Številka: 07121-1/2022/1412
Kategorije: Pridobivanje OP iz zbirk, Občine

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 21. 12. 2022 prejeli vaše vprašanje o tem, ali lahko krajevna skupnost pridobi rojstne podatke o krajanih za obdarovanje. Krajevna skupnost bi po vašem mnenju morala sama imeti evidenco krajanov, krajanom pa se ne bi bilo treba posebej prijavljati.


Podobno vprašanje kot je vaše, je IP že obravnaval. Zato vam predlagamo, da si na na spletni strani IP (s pomočjo iskalnika po mnenjih) ogledate na primer naslednji mnenji:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a487966f5

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a4879b40c.

 

Občina torej ima na voljo podatke o osebnih imenih, rojstnih datumih ter prebivališčih občanov, vendar to ne pomeni, da jih lahko uporablja za kakršenkoli namen. Na podlagi 21. in 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) lahko te podatke med drugim uporabi tudi za namen podeljevanja denarnih pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov. Ni izključeno, da lahko krajevna skupnost izvaja te naloge kot sestavni del občine, če je za to notranje pooblaščena. Če je krajevna skupnost samostojna pravna oseba, je treba razmerje med matično občino in krajevno skupnostjo urediti tudi s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka