Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Mnenja ZVOP-2

+ -

Iščete mnenja po GDPR? Na voljo so tukaj: Mnenja po začetku uporabe GDPR in pred sprejemom ZVOP-2

Iščete mnenja po ZVOP-1? Na voljo so tukaj: Mnenja pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018)

Za iskanje po mnenjih ZVOP-2 uporabite ta iskalnik:
help

do
1005 najdenih rezultatov
Datum Naslov Številka Kategorije
16.05.2024 Izbris osebnih podatkov 07121-1/2024/578 Pravica do izbrisa - pozabe
15.05.2024 Snemanje uradnih oseb in objava na družbenih omrežjih 07121-1/2024/525 Moderne tehnologije, Snemanje sej in javnih dogodkov, Svetovni splet, Uradni postopki
14.05.2024 Označitev letnice rojstva na poštni pošiljki 07120-1/2024/187 Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
14.05.2024 Postopanje ob najdbi izgubljene osebne lastnine 07121-1/2024/567 Policijski postopki
13.05.2024 Objava fotografij otrok na Facebook strani časopisa 07121-1/2024/553 Pravne podlage, Mediji, Fotografije kot OP, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih
13.05.2024 Razkritje zdravstvene dokumentacije CSD in izvajalcu osebne asistence 07121-1/2024/557 Uradni postopki, Upravni postopki, Postopki na centrih za socialno delo, Zdravstveni osebni podatki
13.05.2024 Pravica do seznanitve 07121-1/2024/561 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
13.05.2024 Objava fotografij vaših otrok na domači spletni strani 07121-1/2024/554 Fotografije kot OP, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih, Svetovni splet
13.05.2024 Obdelava osebnih podatkov v okviru projekta na področju športa (zahteva za izbris in dolgoročna hramba podatkov) 07121-1/2024/563 Pravica do izbrisa - pozabe, Pravica do ugovora, Privolitev, Anonimizacija/psevdonimizacija, Rok hrambe OP
13.05.2024 Razkritje zdravstvene dokumentacije strokovni komisiji Inštituta za socialno varstvo ter drugim udeležencem v postopku odločanja o pravici do osebne asistence 07121-1/2024/571 Zdravstveni osebni podatki, Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki, Pravne podlage
13.05.2024 Dopolnitev zahteve za seznanitev za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki z navedbo EMŠO ali datuma rojstva 07121-1/2024/565 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Moderne tehnologije
13.05.2024 Pridobitev podatka o dokončanju študija 07121-1/2024/555 Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pridobivanje OP iz zbirk
13.05.2024 Izvajanje videonadzora vhoda v službene prostore 07121-1/2024/556 Video in avdio nadzor
10.05.2024 Snemanje in javno prenašanje sej občinskega sveta 07121-1/2024/544 Mediji, Moderne tehnologije, Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Svetovni splet
10.05.2024 Vpogled v dokumentacijo izbranega kandidata pri javnem zavodu 07121-1/2024/545 Delovna razmerja, Pravne podlage, Uradni postopki
10.05.2024 Ali ima glavni mentor za svoje specializante pravico pridobiti informacije o njihovih morebitnih odsotnostih v času kroženja pri drugih izvajalcih 07121-1/2024/546 Delovna razmerja, Pravne podlage, Zbirke osebnih podatkov
09.05.2024 Prekrito snemanje delavcev in skrb pred povračilnimi ukrepi 07121-1/2024/535 Delovna razmerja, Inšpekcijski postopki, Video in avdio nadzor
09.05.2024 Obdelava datuma rojstva v programu zvestobe 07121-1/2024/536 Informiranje posameznika, Pravne podlage, Varnost osebnih podatkov, Zbirke osebnih podatkov
09.05.2024 Soglasje za vzpostavitev videonadzora večstanovanjske stavbe 07121-1/2024/532 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
09.05.2024 Dostop do zbirke vseh zbirk 07121-1/2024/534 Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Register zbirk osebnih podatkov