Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Odstranitev posnetka s spletne platforme in objava osebnih podatkov

+ -
Datum: 04.01.2023
Številka: 07121-1/2023/7
Kategorije: Pravica do pozabe, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali je dovoljeno prek družbenih omrežij objavljati posnetke s podatki zdravnika (ime, priimek, delodajalec, družinski člani). Če je v naši moči, nas prosite tudi, da se odstranijo določene sporne objave na spletni platformi, saj gre po vašem mnenju za žalitev vašega imena in neupravičeno objavo osebnih podatkov. Pisali ste tudi na spletno platformo prek funkcije "Prijavi", pri čemer so vam odgovorili, da zaradi javnega interesa za objavo podatkov o vašem profesionalnem življenju objave ne bodo odstranili. Sprašujete nas še, ali lahko določene osebe tudi kazensko odgovarjajo za naklep namenskega sramotenja in blatenja imena. Želite praktično rešitev, ne želite pa pravnih oz. sodnih postopkov, saj bi to pomenilo veliko stresa za vse vpletene.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

 

V zvezi z objavami na spletnih straneh, platformah in družbenih omrežjih IP poudarja, da nismo pristojni za širši spekter osebnostnih pravic oziroma za varstvo pravice do zasebnosti v celoti, temveč zgolj v tistem delu, ki se nanaša na osebne podatke. Na tem področju imajo posamezniki možnost uveljavljati pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki so bili denimo objavljeni nezakonito ali objava ni več potrebna, vendar se pravica do izbrisa tehta v odnosu do pravice do svobode izražanja in obveščanja.

 

 

Obrazložitev

 

Obveščamo vas, da IP do priloženega posnetka na spletni platformi za videe ne more dostopati, saj je posnetku na omenjeni platformi dodano obvestilo o nedostopnosti zaradi pritožbe v zvezi z obrekovanjem (obvestilo v angleščini se glasi: "Video unavailable. This content is not available on this country domain due to a defamation complaint."). Navedeno morda pomeni, da je bil posnetek s platforme vendarle odstranjen, lahko pa je bil le začasno umaknjen.

 

V zvezi z objavami na spletnih straneh, platformah in družbenih omrežjih IP poudarja, da nismo pristojni za širši spekter osebnostnih pravic oziroma za varstvo pravice do zasebnosti v celoti, temveč zgolj v tistem delu, ki se nanaša na osebne podatke, torej za področje informacijske zasebnosti. Glede preostalega dela objav, ki segajo na področje varstva zasebnega in družinskega življenja, osebnostnih pravic, pravice do ugleda itd. pa IP ni pristojen, temveč je treba varstvo iskati pred sodišči splošne pristojnosti (bodisi civilnimi bodisi kazenskimi sodišči).

 

Glede dela vašega vprašanja, ki se dotika področja varstva osebnih podatkov, pa se zdi, da želite uveljavljati pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki jo Splošna uredba o varstvu podatkov opredeljuje v 17. členu. Točka (a) prvega odstavka 17. člena Splošne uredbe namreč določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar – med drugim – osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, kadar posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito itd.

 

Upravljavec osebnih podatkov sicer v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ni dolžan izbrisati podatkov v skladu z zahtevo posameznika, če je obdelava (na primer objava na spletni strani, družbenem mediju ali platformi) potrebna, med drugim, za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja.

 

Pravico do varstva osebnih podatkov (podobno kot pravico do zasebnega in družinskega življenja itd.) je torej treba pretehtati glede na pravico do svobode izražanja in obveščanja. IP v mnenju takšnega tehtanja ne more opraviti, ampak je treba pravico do izbrisa osebnih podatkov iz 17. člena Splošne uredbe najprej uveljavljati pred upravljavcem osebnih podatkov samim. V zvezi s tem pojasnjujemo, da je IP na področju varstva osebnih podatkov nadzorni in pritožbeni organ in lahko v primeru, ko upravljavec osebnih podatkov ne spoštuje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, odloča o pritožbi posameznika zaradi takšne kršitve.

 

Vašo pravico do izbrisa osebnih podatkov lahko torej najprej uveljavljate pred upravljavcem, šele v primeru njegovega neodziva (v roku enega meseca) ali zavrnilne odločitve pa se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca. V pomoč so vam lahko obrazci za zahtevo/pritožbo, objavljeni na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Žal vam IP težko poda kakšen drug "praktičen" nasvet, ki ne bi pomenil pravnega uveljavljanja vaših pravic v pravnem postopku (med drugim je pravni postopek tudi upravni postopek pred Informacijskim pooblaščencem). Če namreč upravljavec osebnih podatkov ne želi odstraniti vaših osebnih podatkov in osebnih podatkov vaših družinskih članov, lahko pravice uveljavljate le v zgoraj opisanih postopkih.

 

V primeru, da upravljavec osebnih podatkov, torej oseba, ki je podatke objavila, odstrani osebne podatke na vašo zahtevo, pa se vaše ime v zvezi z objavo še vedno pojavi v spletnem brskalniku, lahko od brskalnika zahtevate odstranitev vašega imena iz rezultatov iskanja: https://reportcontent.google.com/forms/rtbf?hl=en&utm_source=wmx&utm_medium=deprecation-pane&utm_content=legal-removal-request.  

 

Za konec moramo še zapisati, da IP ne more odgovoriti na vaše vprašanje, ali lahko določene osebe kazensko odgovarjajo za naklep namenskega sramotenja, blatenja imena zdravnika, saj IP ni ne organ kazenskega pregona ne sodišče, ki je edino, ki lahko odloča o kazenski odgovornosti posameznikov. Kar pa se tiče prekrškov (IP je namreč prekrškovni organ), pa IP kot že rečeno ni pristojen na področju širšega spektra osebnostnih pravic, kamor sodi tudi pravica do dobrega imena itd., temveč zgolj na področju informacijske zasebnosti – varstva osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov