Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava slik na Facebooku

+ -
Datum: 10.02.2022
Številka: 07121-1/2022/144
Kategorije: Fotografije kot OP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš elektronski dopis, v katerem na IP naslavljate vprašanje, kaj lahko storite glede objavljanja slik iz vašega otroštva na Facebooku s strani vašega brata, s čimer objavo se vi ne strinjate.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je na podobno vprašanje vašemu že večkrat odgovoril, zato vas glede slednjega napotuje na že objavljena neobvezujoča mnenja, kjer boste našli odgovor na svoje vprašanje ter se seznanili o vaših možnostih glede postopanja zaradi kršitve pravice do zasebnosti:

 

 

V povezavi s tem IP dodatno opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije[1] (v nadaljevanju: Ustava RS). Objava fotografije posameznika na socialnih omrežjih pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Pri javni objavi fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, brez njegove privolitve, gre lahko torej za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

IP sklepno pojasnjuje še, da Facebook na svoji spletni strani uporabnikom daje možnost prijave neželene vsebine. Več informacij o tem lahko najdete na:

https://www.facebook.com/help/www/181495968648557?ref=u2u

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

Grega Rudolf, mag. upr. ved

Asistent svetovalca

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka