Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Izbris podatkov na Facebooku

+ -
Datum: 15.09.2022
Številka: 07121-1/2022/981
Kategorije: Mediji, Pravica do pozabe, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje, v katerem nas sprašujete; kateri obrazec morate izpolniti in kater razlog za izbris morate navesti, če želite izbrisati podatke, ki jih o vas hrani Facebook.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 76. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, v nadaljevanju ZVOPOKD), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

Od upravljavca imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, ta pa mora o vaši zahtevi odločiti nemudoma oz. najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Če odgovora v tem času ne prejmete ali se z njim ne strinjate, lahko pri nadzornemu organu vložite pritožbo. Pritožbo lahko vložite tudi pri slovenskemu nadzornemu organu (IP), obravnaval pa jo bo irski nadzorni organ.

O b r a z l o ž i t e v:

Iz vašega vprašanja sklepamo, da pri Facebooku želite uveljaviti pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Gre z eno izmed pravic varstva osebnih podatkov, ki jo podrobneje ureja člena 17 Splošne uredbe. Na tej podlagi ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec (v vašem primeru Meta Platforms Ireland Ltd, kot lastnica platforme Facebook) brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja (oz. najkasneje v roku enega meseca) izbrisati. Ta pravica je omejena na taksativno naštete primere, ki so določeni v členu 17(3). Več o pravici do izbrisa si lahko preberete na spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/ oz. v naših mnenjih npr. mnenju št. 0712-1/2019/1011 z dne 3. 5. 2019.

 

Svetujemo vam, da najprej poskusite uveljavljati svojo pravico do izbrisa neposredno na platformi Facebook in sicer v okviru središča za pomoč - pod rubriko »Upravljanje podatkov« (https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319). Pri tem so vam v pomoč lahko tudi naslednja pojasnila Facebooka, ki opisujejo postopek izbrisa računa in osebnih podatkov na platformi (https://www.facebook.com/help/www/224562897555674). V kolikor pa kljub zgornjim pojasnilom pravice do izbrisa ne boste uspeli uveljaviti, pa se lahko obrnete še na njihovo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (t.i. DPO – data protection officer) in sicer preko povezave: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

V primeru, da vam pravice do izbrisa ne bo uspelo učinkovito uveljavljati oz. vam upravljavec (Meta Platforms Ireland Ltd kot lastnica platforme Facebook) na vašo zahtevo ne odgovori v enem mesecu ali vašo zahtevo zavrne s pisnim odgovorom ali odločbo, vam svetujemo, da vložite pritožbo pri pritožbenem organu. Ker ima Meta Platforms Ireland Ltd glavni sedež v EU na Irskem, za pritožbene zadeve nastopa irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov kot vodilni nadzorni organ (kontaktni podatki organa so dostopni na: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us). Pritožbo lahko tudi vložite pri slovenskem Informacijskem pooblaščencu, vendar pa mora IP takšno pritožbo odstopiti irskemu nadzornemu organu, ki dejansko tudi vodi postopek in deluje kot "vodilni nadzorni organ"

V upanju, da ste dobili odgovor na vaša vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravil:                                                                                                                                  

Grega Rudolf,

asistent svetovalca pri IP          

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka