Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj

+ -
19.03.2024

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, Računskim sodiščem Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve izdalo prenovljeni Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj. V njem so na pregleden in uporabnikom prijazen način predstavljena pravila, ki urejajo organizacijo in financiranje volilnih in referendumskih kampanj, vključno s predstavitvijo zakonskega okvira, relevantne sodne prakse in povezav do uporabnega dodatnega gradiva.

Pri nastajanju Vodnika je sodeloval tudi Informacijski pooblaščenec, ki je pripravil usmeritve glede zagotavljanja skladnosti s pravili o varstvu osebnih podatkov pri organizaciji volilne in referendumske kampanje, pri čemer je posebna pozornost namenjena političnemu oglaševanju na spletu.

Prenovljeni Vodnik za organizatorje volilnih in referendumskih kampanj je dostopen na naslovu: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/STIPS/Volitve/Volitve-v-EP-2024/Vodnik-za-organizatorje-volilnih-kampanj-2024.pdf.