Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

iDecide

+ -

Cilj projekta je iDecide je  izobraževanje treh ciljnih skupin (starejših mladoletnikov (16- 18 let), starejših (nad 65 let) in delovne populacije) o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov in predvsem o temeljnih pravicah, ki jim jih zagotavlja zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. Nova pravna akta, Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je v celoti stopila v veljavo maja 2018 in prihajajoči nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), namreč pomenita za velik krog upravljavcev pomembno širitev obsega obveznosti in nalog. Na drugi strani uredba širi tudi nabor pravic posameznikov.

Glavne dejavnosti projekta iDecide bodo vključevale:

  • Oblikovanje treh sklopov prosto dostopnih, tiskanih in elektronskih, natančnih in kakovostnih izobraževalnih gradiv na temo novega okvira za varstvo osebnih podatkov, s posebnim poudarkom na pravicah, ki jih imajo posamezniki in možnostih njihovega uveljavljanja.
  • Izvedba šestih izobraževalnih seminarjev s področja varstva osebnih podatkov za srednješolske učitelje in strokovnjake s področja vzgoje, strokovnjake iz izobraževalnih zavodov za tretje življenjsko obdobje ter strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj.
  • Vsakodnevna strokovna podpora širši javnosti in ciljnim skupinam s strani strokovnjakov na IP v obliki: brezplačnega telefonskega svetovanja (klic na telefonsko številko 01 230 97 30), pisnega svetovanja (vprašanja posamezniki lahko posredujejo na e-naslov gp.ip@ip-rs.si), objave informacij in izobraževalnih gradiv na spletnih straneh IP (www.ip-rs.si, www.upravljavec.si in www.tiodlocas.si) ter izvedbe izobraževalnih predavanj na zunanjih dogodkih.

Projekt financira Evropska komisija, in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

 

Priročniki o varstvu osebnih podatkov 

Ali veste, zakaj mnoge organizacije zbirajo vaše osebne podatke (delodajalci, banke, trgovci, zavarovalnice, ponudniki spletnih vsebin (iskalniki, aplikacije…), ponudniki pametnih naprav, šole, zdravstveni domovi, občine, ministrstva, upravne enote, itd.)? Ali veste, kako lahko s svojimi pravicami do dostopa, popravka, izbrisa, ugovora, omejitve obdelave in prenosljivosti tudi obdržite nadzor nad tem, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki? 

Informacijski pooblaščenec (IP) je v okviru projekta iDecide pripravil tri priročnike, ki so namenjeni posameznikom različnih starostnih skupin:  za starejše mladoletnike (MOJI PODATKI, MOJA STVAR); za delovno aktivne (KAKO SO MOJI PODATKI VAROVANI V DELOVNEM RAZMERJU?) in za starejše od 65 let (VI ODLOČATE O SVOJIH PODATKIH).

Priročniki  z mnogimi primeri in privlačnim slikovnim gradivom ponazorijo vse, kar morate vedeti o varstvu osebnih podatkov. Tako boste lahko v svetu, ki ga vodijo informacije, vsaj do določene mere vplivali in obdržali nadzor nad tem – katere podatke o vas zbirajo organizacije, zakaj jih smejo uporabljati in za kaj jih ne smejo?

Priročniki so  dostopni na spodnjih povezavah:

 

Posebej za mlade je IP pripravil tudi kratek letak ali »plonkceglc«, ki na kratko povzame bistvo varstva osebnih podatkov:

 

Seminar »Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju«

IP je 28. 1. 2021, na dan varstva osebnih podatkov izvedel seminar »Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju« za strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj.

Na seminarju je bil predstavljen projekt iDecide in priročnik IP za delovno aktivno populacijo z odgovori na aktualne izzive obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih (Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju?).

Predavanja s seminarja so na voljo na spodnjih povezavah:

Alenka Jerše: Kako lahko uveljavljam svoje pravice do varstva podatkov po Splošni uredbi?

mag. Andrej Tomšič: Pod katerimi pogoji so dopustne različne oblike nadzora nad zaposlenimi s sodobnimi tehnologijami?

mag. Polonca Štrekelj: Varstvo osebnih podatkov v času izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa COVID-19

Namen projekta iDecide je dvigovanje zavedanja o varstvu osebnih podatkov v različnih ciljnih skupinah, pri čemer skupino delovno aktivnih posameznikov naslavljamo v naših gradivih.

Priročnik in videoposnetki predavanj, ki tematike iz priročnika podrobneje predstavijo, so namenjeni vsem delovno aktivnim posameznikom, ki tako na enem mestu lahko najdejo ključne informacije o svojih pravicah in kako jih lahko uveljavljajo ter o omejitvah, ki jih morajo upoštevati delodajalci, tudi v obdobju pandemije novega koronavirusa.

Prav tako pa so namenjeni strokovnjakom s področja sindikatov in delovnih združenj in DPOjem, ki jih lahko dalje uporabljajo pri svojih aktivnostih izobraževanja članstva in zaposlenih, še posebej v trenutnem kontekstu, ko se veliko vsebin in dejavnosti seli na spletna komunikacijska orodja.

 

Seminar za srednješolske učitelje in strokovnjake s področja izobraževanja

Dne 26. 5. 2021 je IP organiziral seminar, katerega cilj je bil učiteljem in strokovnjakom s področja izobraževanja približati vsebine varstva osebnih podatkov, da bi potem te vsebine sami lažje podajali naprej svojim učencem. V okviru seminarja je bil predstavljen projekt iDecide in priročnik za najstnike in srednješolce z naslovom Moji podatki, moja stvar.

Vseh pet strokovnih predavanj je dostopnih na spodnjih povezavah:

 

Seminar za strokovnjake iz izobraževalnih zavodov za tretje življenjsko obdobje

Dne 29. 9. 2021 je IP v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje izvedel seminar o varstvu osebnih podatkov za starejše. Seminar je bil namenjen vsem obiskovalcem festivala, še posebej pa tistim, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in starejših. V okviru seminarja je bil predstavljen tudi projekt iDecide in priročnik za starejšo populacijo z naslovom Vi odločate o svojih podatkih.

Prezentacije (.ppt) posameznih na seminarju izvedenih strokovnih predavanj so dostopne na spodnjih povezavah:

 

Drugi seminar za strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj

V sodelovanju s SVIZ so bili jeseni 2021 izvedeni štirje seminarji o varstvu osebnih podatkov za predstavnike sindikata SVIZ. Na teh seminarjih so predstavniki IP udeležencem predstavili predvsem področje pravic, ki jih posamezniki uživajo na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov, ter področje varstva osebnih podatkov v okviru delovnega razmerja.

Prezentacije posameznih na seminarjih izvedenih strokovnih predavanj so dostopne na spodnjih povezavah:

Ankaran, 13. in 14. september 2021 - Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v visokem šolstvu in znanosti

Portorož, 27. in 28. september 2021 - Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Celje, 11. in 12. oktober 2021 - Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah

Zreče,  18. in 19. oktober 2021 - Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji

 

Drugi seminar za učitelje in strokovnjake s področja izobraževanja

Dne 30.11.2021 je v okviru ARNES-ove konference Mreža znanja 2021 IP izvedel seminar o varstvu osebnih podatkov najstnikov, ki je bil namenjen učiteljem in drugim strokovnjakom s področja izobraževanja. Strokovnjaki IP so udeležencem pojasnili, zakaj je varovanje zasebnosti sploh pomembno in kakšna tveganja sodobno življenje prinaša za zasebnost; katere so pravice, ki jih v zvezi z njihovimi osebnimi podatki uživajo mladostniki in kako lahko te pravice izkoristijo; osvetljeno je bilo vprašanje varovanja osebnih podatkov na spletu in nevarnosti, ki tam pretijo na mlade; izpostavljeni so bili tudi nekateri vidiki varstva osebnih podatkov v času pandemije COVID-19; predstavljen pa je bil tudi priročnik za najstnike in srednješolce z naslovom Moji podatki, moja stvar.

Posnetki predavanj s seminarja so dostopni na spodnjih povezavah:

 

Drugi seminar za strokovnjake iz izobraževalnih zavodov za tretje življenjsko obdobje

Dne 14.1.2022 je v sodelovanju z Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana IP izvedel drugi seminar o varstvu osebnih podatkov za starejše, na katerem so strokovnjaki IP udeležencem pojasnili kaj sploh je zasebnost in varstvo osebnih podatkov ter zakaj je te pravice pomembno varovati,  kakšne pravice imajo do bank, zavarovalnic in zdravstvenih institucij, kot upravljavcev njihovih osebnih podatkov ter kako svoje podatke varovati na spletu in v času bolezni COVID-19. Udeležencem je bil predstavljen tudi priročnik Vi odločate o svojih podatkih.

Prezentacije (.ppt) posameznih na seminarju izvedenih strokovnih predavanj so dostopne na spodnjih povezavah: