Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Evropski odbor za varstvo podatkov

+ -

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP, angl. European Data Protection Board — EDPB) je neodvisni evropski organ, ki prispeva k dosledni uporabi pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji in spodbuja sodelovanje med organi EU za varstvo podatkov. Sestavljajo ga predstavniki nacionalnih organov za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP, angl. European Data Protection Supervisor — EDPS). Evropski odbor za varstvo podatkov je bil ustanovljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in ima svoj sedež v Bruslju.

Poslanstvo

Cilj Evropskega odbora za varstvo podatkov je zagotoviti dosledno uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije in evropske direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj.

EOVP lahko sprejema splošne smernice za podrobnejšo opredelitev pogojev evropske zakonodaje o varstvu podatkov, s čimer svojim deležnikom zagotavlja dosledno razlago njihovih pravic in obveznosti.

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov je Evropski odbor za varstvo podatkov pooblaščen za sprejemanje zavezujočih odločitev v zvezi z nacionalnimi nadzornimi organi, da zagotovi dosledno uporabo.

Deluje v skladu s svojim pravilnikom in vodilnimi načeli.

Pristojnosti Evropskega odbora za varstvo podatkov

EOVP je neodvisni organ EU s statusom pravne osebe, ki prispeva k dosledni uporabi pravil o varstvu podatkov po vsej EU in spodbuja sodelovanje med nadzornimi organi. Sestavljajo ga vodje nadzornih organov (SA) in evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) oziroma njihovi predstavniki. Namesto da bi se odzival na posamezne zahtevke, EOVP izdaja splošna navodila.

25. maja 2018 je EOVP potrdil navodila Delovne skupine iz člena 29 v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sl.

Smernice in priporočila