Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.08.2019
Naslov: Seznam otrok v vrtcu
Številka: 0712-1/2019/1963
Vsebina: Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem nas sprašujete, ali lahko v vrtcu javno objavijo sezname vseh vpisanih otrok glede na razporeditev otrok v posamezne oddelke po imenu in priimku?

 

IP uvodoma pojasnjuje, da na podlagi informacij, ki jih prejme s strani prosilcev,  skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) izdaja neobvezujoča mnenja v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Zbiranje osebnih podatkov otrok na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVrt) podrobneje ureja Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04; v nadaljevanju: Pravilnik), ki  v 16. členu določa, da če vrtec izvaja dejavnosti, ki presegajo programe za predšolske otroke in za njihovo izvajanje potrebuje tudi druge osebne podatke o otrocih in njihovih starših, ki jih zakon ne določa, jih lahko za dosego teh namenov zbira na podlagi pisne privolitve staršev. S temi podatki vrtec ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in tem pravilnikom. Več o pravni podlagi si lahko preberete v mnenju št. 0712-1/2019/1336 z dne 29. 5. 2019, ki je dostopno na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=597.

 

Nadalje IP pojasnjuje, da je glede podobnega vprašanja (objava seznamov otrok v vrtcu in šoli) že izdal več mnenj, zato vam predlagamo, da se z njihovo vsebino seznanite na naši spletni strani s pomočjo iskalnika po mnenjih, in sicer mnenja št.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka