Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: Snemanje cestišča iz neoznačenega avtomobila
Številka: 07121-1/2020/598
Vsebina: Snemanje sej in javnih dogodkov, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je dne 9. 4. 2020 prejel vaše zaprosilo za mnenje. Pojasnjujete, da se po Celju in okolici vozi avtomobil, opremljen z visoko tehnološko (snemalno) opremo in verjetno snema dogajanje na in ob cesti. Avtomobil ni bil označen s kakršnim koli prepoznavnim znakom določenega upravljavca, navajate, da je vse, kar se da opaziti, napis na zadnji strani: Snemanje prometa. Menite, da gre očitno za zelo invaziven poseg, pri tem pa vas najbolj moti, da avtomobil ni označen tako, da bi se dalo ugotoviti kdo snema, da bi lahko preverili zakonitost snemanja in uveljavljali svoje pravice. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da ni seznanjen s kakršnimikoli snemalnimi aktivnostmi s strani večjih upravljavcev osebnih podatkov (podobno kot je bil obveščen v času snemanja podjetja Google za storitev Google Street view, več v obvestilu za javnost: https://www.ip-rs.si/novice/snemanje-ulic-za-storitev-google-street-view-820/). Za morebitne konkretnejše informacije se lahko obrnete še na občino Celje ali Ministrstvo za infrastrukturo.

 

IP dodaja, da samo (morebitno) snemanje še ne kaže na to, da bi bilo takšno snemanje nezakonito. Zelo pomembno pa je, da upravljavec poskrbi, da je takšno snemanje (če se izvaja), transparentno do posameznikov. Upravljavci so skladno s Splošno uredbo namreč dolžni ustrezno informirati posameznike z vsemi pomembnimi okoliščinami zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kot tudi kje oziroma pri kom lahko uveljavljajo svoje pravice (več o tem: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/).

 

Če menite, da se snemanje ne izvaja skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, lahko vložite inšpekcijsko prijavo, ki ji lahko priložite tudi ustrezne dokaze, ki kažejo na nezakonito ravnanje zavezanca (obrazec za inšpekcijsko prijavo: Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA).

 

S spoštovanjem,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo