Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zdravstveni podatki

+ -

Zdravstvene podatke Splošna uredba šteje za posebne vrste osebnih podatkov. Glede na člen 9 Splošne uredbe je obdelava tovrstnih podatkov praviloma prepovedana, izjemoma pa je dopustna, kadar:  

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev v obdelavo navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme odstopiti od prepovedi iz odstavka 1;
  2. obdelava je potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice ali kolektivna pogodba v skladu s pravom države članice, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne pravice in interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
  3. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve;
  4. obdelavo v okviru svojih zakonitih dejavnosti z ustreznimi zaščitnimi ukrepi izvaja ustanova, združenje ali katero koli drugo neprofitno telo s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem in pod pogojem, da se obdelava nanaša samo na člane ali nekdanje člane telesa ali na osebe, ki so v rednem stiku z njim v zvezi z njegovimi nameni, ter da se osebni podatki ne posredujejo zunaj tega telesa brez privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
  5. obdelava je povezana z osebnimi podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam objavi;
  6. obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali kadar koli sodišča izvajajo svojo sodno pristojnost;
  7. obdelava je potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
  8. obdelava je potrebna za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja ali upravljanje sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva na podlagi prava Unije ali prava države članice ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ter zanjo veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz odstavka 3;
  9. obdelava je potrebna iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, kot je zaščita pred resnimi čezmejnimi tveganji za zdravje ali zagotovitev visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva ter zdravil ali medicinskih pripomočkov, na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti varovanje poklicne skrivnosti;
  10. obdelava je potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Splošna uredba za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v nasprotju z navedenim členom predpisuje upravno globo v znesku do 20 000 000 EUR ali v primeru družbe v znesku do 4 % skupnega svetovnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu, odvisno od tega, kateri znesek je višji.

Zdravstvene kartoteke

 Posebej zdravstvene institucije morajo biti pri varovanju  zdravstvenih podatkov posameznikov še posebej skrbne .  Nedopustno je npr. nahajanje zdravstvenih kartot nahajajo v odklenjenih ali celo odprtih omarah na hodnikih.  Zato IP poziva vse, ki imajo opravka z zdravstvenimi podatki – ne zgolj zdravstvene domove, da takoj in kar se da učinkovito uredijo varnost zdravstvenih kartonov posameznikov, izdanih receptov, evidence bolnikov itd.

IP opozarja tudi na   pravico posameznika do vpogleda v svoj zdravstveni karton, saj gre pri tem za uresničevanje pravice posameznika do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Zdravnik pa je, na drugi strani, dolžan posamezniku omogočiti vpogled v njegovo zdravstveno kartoteko, kadar so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Še vedno pa se posamezniki pogosto ne zavedajo pomena varovanja lastnih osebnih podatkov. Zato IP svetuje, da ob vsakem zahtevku po vašem zdravstvenem podatku, za katerega menite, da ni utemeljen, vprašate, zakaj tisti, ki od vas takšen podatek zahteva, tega potrebuje, kako ga bo hranil in kaj bo z njim počel.

Pretok informacij med zdravstvenim osebjem

Prav tako se je v praksi že izkazalo, da je za zdravstveno stanje posameznika izvedelo več zdravstvenega osebja, kot bi ga lahko. IP opozarja, da se lahko zdravstveno stanje posameznika razkrije samo tistim zdravstvenim delavcem, ki so v proces zdravljenja neposredno vključeni oziroma so za seznanitev pooblaščeni. Razkritje zdravstvenega stanja drugim, pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v zdravstvu

Evropske smernice za zdravstvene delavce na področjuv varovanja zasebnosti in osebnih podatkov pacientov (PDF, 700 Kb).