Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Smernice o uporabi piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Informacijski pooblaščenec izdaja prenovljene smernice z namenom poenotenja prakse, ki izhaja tako iz nacionalnih postopkov nadzora in izdanih mnenj, kot tudi iz smernic in priporočil Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB). Z njimi želimo upravljavcem spletnih strani na preprost, jasen in pregleden način predstaviti, kako v praksi uporabljati piškotke v skladu z veljavno zakonodajo.

CILJNE JAVNOSTI:

Upravljavci spletnih strani

STATUS:

Javno

VERZIJA:

2.0

DATUM IZDAJE:

15.12.2023

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, piškotki, sledilne tehnologije, informiranje, privolitev.