Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objavljene nove smernice o videonadzoru po ZVOP-2

+ -
20.04.2023

S sprejemom novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) se je prenovila tudi pravna ureditev izvajanja videonadzora. Poleg splošnih določb in zahtev ZVOP-2 ureja tudi pogoje za uvedbo videonadzora na javnih površinah ter v sredstvih za javni potniški promet.

Informacijski pooblaščenec (IP) je zato posodobil smernice, ki predstavijo novo ureditev in podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede videonadzora z vidika zahtev ZVOP-2, kot so: splošna zakonska ureditev videonadzora, posebnosti na posameznih področjih (uradni službeni oziroma poslovni prostori, delovni prostori, prevozna sredstva, namenjena javnemu potniškemu prometu, javne površine), ustreznost zavarovanja videonadzornega sistema ter nekatera novejša vprašanja, kot je uporaba kamer v avtomobilih, na osebi uradnih oseb, dostop do videonadzora preko spleta in podobno.

Smernice so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-glede-izvajanja-videonadzora

Priporočamo vam tudi ogled mnenj IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/.


 

Informacijski pooblaščenec