Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Smernice glede izvajanja videonadzora

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede videonadzora z vidika zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), kot so: splošna zakonska ureditev videonadzora, posebnosti na posameznih področjih (uradni službeni oziroma poslovni prostori, delovni prostori, prevozna sredstva, namenjena javnemu potniškemu prometu, javne površine), ustreznost zavarovanja videonadzornega sistema ter nekatera novejša vprašanja, kot je uporaba kamer v avtomobilih, na osebi uradnih oseb, dostop do videonadzora preko spleta in podobno.

CILJNE JAVNOSTI:

Izvajalci in uporabniki videonadzora, splošna javnost

STATUS:

Javno

VERZIJA:

2

DATUM IZDAJE:

14.04.2023

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec, vir slik: Unsplash, Flaticon.

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, videonadzor, kamere, snemanje, nadzor, obdelava osebnih podatkov uporabnikov, sorazmernost, namen obdelave, privolitev uporabnikov, posredovanje podatkov tretjim osebam.