Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Preverjanje PCT pogoja s strani delodajalca

+ -
Datum: 04.10.2021
Številka: 07121-1/2021/1974
Kategorije: Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navajate, da morate po novem v službi vsak teden izpolniti izjavo, na kakšen način izpolnjujete pogoj PCT. Zanima vas, ali lahko to zahtevajo ali pa je dovolj, da izjavite, da izpolnjujete pogoj PCT (bili ste cepljeni). 

 

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Glede na številne vsakodnevne spremembe predpisov v zvezi z ukrepi za zamejevanje širjenja virusa COVID-19 IP opozarja, da je mnenje pripravljeno glede na predpise, ki so veljali v času priprave mnenja. Vsak zavezanec pa je dolžan sproti preverjati konkretne obveznosti, ki veljajo zanj.

 

IP je za namen lažjega izvajanja odlokov o preverjanju PCT pogojev pripravil smernice o preverjanju PCT pogojev (za upravljavce in za posameznike), ki so dostopne na spletni strani: https://www.ip-rs.si/novice/smernice-o-preverjanju-pct-pogojev.

 

V smernicah smo izpostavili, da sme delodajalec skladno z načelom najmanjšega obsega podatkov, v dokazila glede izpolnjevanja PCT pogojev svojih delavcev le vpogledati, ne sme pa jih hraniti. Predloženih dokazil v papirni ali digitalni obliki torej delodajalec ne sme kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine.

 

Glede samega hranjenja podatkov lahko delodajalec nadalje obdeluje le tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za namen organiziranja preverjanja pogojev PCT (npr. predpisan evidenčni list za samotestiranje, izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT, ime in priimek ter do kdaj oseba izpolnjuje pogoj PCT (brez beleženja drugih podatkov, ki niso ključni, npr. vrsta cepiva in izvajalec cepljenja)). Tudi pri samem preverjanju dokazil je priporočljivo, da se delodajalec seznani le z najnujnejšimi podatki iz dokazil (npr. na koga se dokazilo nanaša, časovna veljavnost potrdila za prebolevnike, in za cepljene podatek o polni cepljenosti - odmerek 1/1 ali odmerek 2/2).

 

Poudarjamo tudi, da mora delodajalec delavcu pred preverjanjem PCT pogojev zagotoviti tudi vse informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov, skladno s 13. členom Splošne uredbe (npr. glede pravne podlage, roka hrambe, itd.). Ostala priporočila IP si lahko preberete v citiranih smernicah.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                             

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                                

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

svetovalka pooblaščenca za preventivo