Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje telefonskih pogovorov z brezposelnimi osebami na podlagi privolitve

+ -
Datum: 02.12.2020
Številka: 07120-1/2020/624
Kategorije: Telekomunikacije in pošta

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 16. 11. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali bi lahko Zavod RS za zaposlovanje snemal in shranjeval telefonsko komunikacijo z brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve na podlagi privolitve kot pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Namen snemanja bi bil okrepitev obveznosti in zavedanja brezposelnih, da se javljajo na napotitve in udeležujejo razgovorov ter pomoči celotni državi z odzivnim trgom dela (zagotovitve ustreznih kadrov delodajalcem kot so bolnišnice, domi starostnikov, itd., zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19).

Podlage, pogoje in omejitve snemanja telefonskih pogovorov ureja 147. člen ZEKom-1. Po prvem odstavku 221. člena ZEKom-1 je za nadzor nad 147. členom ZEKom-1 pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Ta je pristojna tudi za vodenje prekrškovnih postopkov (228. člen ZEKom-1). Poleg tega se snemanje telefonskih pogovorov nanaša tudi na komunikacijsko zasebnost (37. člen Ustave RS), ki po splošnih predpisih o varstvu osebnih podatkov ne spada v pristojnost IP. Zato vam predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete na AKOS.

V kolikor bi iz mnenja AKOS izhajalo, da je privolitev možna pravna podlaga za opisano obdelavo osebnih podatkov, le dodajamo, da bi bilo treba v takem primeru strogo spoštovati pravilo o prostovoljnosti privolitve kar med drugim pomeni, da bi lahko snemanje vsi udeleženci pogovora zavrnili brez kakršnihkoli formalnih in neformalnih posledic za njihove pravice in obveznosti, o čemer bi morali biti vnaprej poučeni. V konkretnem primeru je namreč lahko problematično dejstvo, da so brezposelne osebe v razmerju do ZRSZ kot oblastnega organa v neenakem položaju, enako pa velja tudi za uslužbence v razmerju do ZRSZ kot delodajalca.

Prijazen pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
                      informacijska pooblaščenka