Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nošenje mask v šolah

+ -
Datum: 06.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1776
Kategorije: Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Sprašujete, ali nov odlok vlade z dne 18. 9. 2020 res določa, da morajo otroci, vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode do vključno 6. razreda osnovne šole v skupnih prostorih šole nositi maske, ki jih NIJZ zgolj priporoča?

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Vaše vprašanje se nanaša na utemeljenost ukrepa nošenja mask v šolah. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da je pristojen zgolj za vprašanja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in za področje informacij javnega značaja. Predlagamo vam, da se glede vašega vprašanja obrnete na NIJZ oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V kolikor je za vas relevantno, pa si lahko v zvezi z obdelavo osebnih podatkov učencev na način, da se vodijo seznami učencev, ki ne nosijo mask, preberete že izdano mnenje IP št. 07121-1/2020/1555 z dne 08. 09. 2020.

V upanju, da vam bo naše napotilo v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo