Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Merjenje telesne temperature

+ -
Datum: 06.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1780
Kategorije: Davčni postopki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede merjenja telesne temperature. Sprašujete naslednje:

- kakšna so navodila glede merjenja telesne temperature,

- kdo lahko meri telesno temperaturo,

- ali se vodijo kakšne evidence,

- kakšne so pravice in dolžnosti osebe, ki posamezniku izmeri temperaturo nad 37 stopinj Celzija ter

- ali je podatek meritve osebni podatek?

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

IP pojasnjuje, da je merjenje telesne temperature zaposlenih ob vstopu na delo pogojno dopustno, in sicer pod pogoji, ki jih je IP opredelil v mnenju Merjenje in spremljanje temperature zaposlenih v času širjenja koronavirusa (COVID-19), št. 7121-1/2020/383 z dne 18.3.2020 in mnenju Dopustnost zahteve delodajalca glede merjenja telesne temperature, št. 07121-1/2020/534 z dne 7.4.2020.

Kot je pojasnjeno v mnenjih, predstavljajo zdravstveni podatki osebe posebne vrste osebnih podatkov in mora biti za njihovo obdelavo podana ustrezna pravna podlaga, ki je določena v 9. členu Splošne uredbe.

Ker je bilo v zadnjih dneh zaslediti možnost uvedbe ukrepa Vlade RS glede obveznega merjenja telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev, pa IP napotuje tudi, da se seznanite z objavljeno informacijo za medije: O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka, ki je dosegljiva na: povezavi.

Glede ostalih navodil glede merjenja telesne temperature vam predlagamo, da se obrnete na Vlado RS oziroma pristojno Ministrstvo za zdravje.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo