Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Okrožnica za zaposlene

+ -
Datum: 23.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1902
Kategorije: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Posredovali ste besedilo okrožnice, ki vsebuje navodila glede ravnanja zaposlenih pri preprečevanju okužbe s Covid-19 in nas prosite za pregled. Navedli ste tudi, da ste uvedli možnost merjenja telesne temperature.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Navedeno pomeni, da besedila okrožnice v okviru nezavezujočega mnenja ne moremo oz. ne smemo komentirati, zato vam v nadaljevanju podajamo ustrezna napotila.

Merjenje telesne temperature zaposlenih ob vstopu na delo je pogojno dopustno, in sicer pod pogoji, ki jih je IP opredelil v mnenju Merjenje in spremljanje temperature zaposlenih v času širjenja koronavirusa (COVID-19), št. 7121-1/2020/383 z dne 18.3.2020 in mnenju Dopustnost zahteve delodajalca glede merjenja telesne temperature, št. 07121-1/2020/534 z dne 7.4.2020. V mnenjih smo poudarili, da v kolikor stroka oceni, da je merjenje oziroma spremljanje temperature ustrezen ukrep, mora upravljavec osebnih podatkov spoštovati vse določbe Splošne uredbe – predvsem načela varstva osebnih podatkov, posameznike mora o tem ustrezno obvestiti, zagotoviti pa tudi vse potrebne varovalke, med drugim: minimizacijo in sorazmernost obsega obdelave osebnih podatkov in rokov hrambe, varnost podatkov, ter njihovo točnost in ažurnost.

Ker je bilo mogoče zaslediti tudi možnost uvedbe ukrepa Vlade RS glede obveznega merjenja telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev, pa IP napotuje tudi, da se seznanite z objavljeno informacijo za medije: O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka, ki je dosegljiva na povezavi.

Kot je IP že večkrat izpostavil, se o utemeljenosti posameznih ukrepov za zajezitev okužb s Covid-19 in načinu njihove izvedbe odloča stroka, zato vam predlagamo, da se glede nadaljnjih vprašanj s tem v zvezi obrnete na NIJZ.

V kolikor je za vas relevantno, vam predlagamo, da se seznanite tudi z drugimi mnenji, ki jih je IP objavil na temo Covid-19 in so dostopna v posebnem zavihku na spletni strani IP »Varstvo osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19)«, ki je dosegljiv na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/varstvo-osebnih-podatkov-v-%C4%8Dasu-epidemije-koronavirusa-covid-19, na primer:

- Obveznost obveščanja delodajalca o posameznih pojavih virusa COVID-19, mnenje št. 07121-1/2020/387 z dne 19.3.2020;

- Javna objava Obveščanje v primeru pojava virusa med učenci, zaposlenimi v šolah in vrtcih, dosegljiva na www.ip-rs.si/novice/6051f2192f83d in

- Nadzor karantene s strani delodajalca, mnenje št. 07121-1/2020/1159 z dne 23.7.2020.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo