Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

SMS obveščanje

+ -
Datum: 09.11.2020
Številka: 07121-1/2020/2009
Kategorije: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Telekomunikacije in pošta

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše sporočilo. V vednost ste nam poslali e-sporočilo, ki ste ga poslali NIJZ v zvezi z aplikacijo #OstaniZdrav. Navajate, da vam do danes niso odgovorili, kako so izvedeli za vašo telefonsko številko, ki ni javno objavljena.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

Uvodoma vas napotujemo na novico, ki jo je IP objavil na svoji spletni strani in je dostopna na povezavi.

V novici je pojasnjeno, da je pošiljanje sms sporočil v Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju: ZEKom-1), glede zakonitosti posredovanja sms sporočil pa je pristojen organ Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS), ki je pristojna za nadzor nad ZEKom-1.

Kolikor je IP seznanjen, do prenosa telefonskih številk na NIJZ ni prišlo, ampak SMS sporočila pošilja vsak operater sam. Ob tem pojasnjujemo, da ima vsak posameznik skladno s 15. členom Splošne uredbe pravico dostopa posameznika, ki mu omogoča, da od upravljavca osebnih podatkov (npr. operaterja) pridobi informacije o obdelavi osebnih podatkov, med drugim tudi uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki. Upravljavec mora zahtevane informacije zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če odgovora v roku ne prejmete, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.

Več o pravici do dostopa si lahko preberete na spletni strani TiOdločaš: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/. Na spletni strani IP sta vam na voljo tudi obrazca, ki ga lahko uporabite pri uveljavljanju pravice dostopa posameznika oz. v primeru, da vam upravljavec v roku ne odgovori na vašo zahtevo: »Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP)« in »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP)«, ki sta dostopna na: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo