Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

SMS obveščanje o aplikaciji

+ -
Datum: 25.09.2020
Številka: 07121-1/2020/1693
Kategorije: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta

Prejeli smo vaše vprašanje glede zakonitosti obveščanja preko SMS sporočil o aplikaciji za sledenje stikom.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pošiljanje sms sporočil je v Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju: ZEKom-1). Predlagamo vam, da se s svojim vprašanjem obrnete na Agencijo za komunikacijska omrežja RS (AKOS), ki je pristojna za nadzor nad ZEKom-1.

Kolikor je IP seznanjen, do prenosa telefonskih številk na NIJZ ni prišlo, ampak je SMS sporočila pošiljal vsak operater sam. Vseeno pa je IP zoper NIJZ uvedel postopek inšpekcijskega nadzora, v okviru katerega preverja zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru pošiljanja predmetnih SMS sporočil s strani NIJZ. Več v novici, ki jo je IP objavil na svoji spletni strani in je dostopna na povezavi.

Dodatno pojasnjujemo, da ima vsak posameznik skladno s 15. členom Splošne uredbe pravico dostopa posameznika, ki mu omogoča, da od upravljavca osebnih podatkov (torej operaterja v vašem primeru) pridobi informacije o obdelavi osebnih podatkov, med drugim tudi uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki. Več o pravici do dostopa si lahko preberete na spletni strani TiOdločaš: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/, kjer je na voljo tudi obrazec, ki ga lahko uporabite pri uveljavljanju svoje pravice.

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke