Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Predložitev potrdila o neokuženosti družinskih članov s koronavirusom delodajalcu

+ -
Datum: 13.07.2020
Številka: 07121-1/2020/1233
Kategorije: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage, Privolitev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 7. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali lahko delodajalec zahteva od delavca, da mu prinese zdravniško potrdilo o tem, da delavčevi starši ali njihovi člani gospodinjstva niso okuženi z novim koronavirusom. Vaša mati je v preventivni karanteni zaradi možne okužbe na njenem delovnem mestu. Delodajalec vaše nekdanje partnerke pa od nje zahteva potrdilo, da vaša mati ni okužena.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Delodajalec nima izrecne zakonske podlage za to, da od delavca zahteva zdravniško potrdilo o tem, da njegovi svojci ali njihovi člani gospodinjstva niso ali so okuženi z novim koronavirusom.

O b r a z l o ž i t e v:

Delodajalec ni upravičen zbirati oziroma od delavca zahtevati predložitev zdravstvenih osebnih podatkov, ki se nanašajo na tretje osebe. Tudi delavec nima pravne podlage, da predloži take podatke delodajalcu. Teoretično bi, kot pravna podlaga, sicer lahko prišla v poštev privolitev tretje osebe, vendar opozarjamo, da je možno, da ta v konkretnem primeru ne bi bila veljavna. Poleg tega delodajalec ne more naložiti delavcu oziroma ga zavezati, da pridobi podatke oziroma dokumente od tretje osebe, ter da delavec od te osebe pridobi še privolitev za nadaljnje posredovanje podatkov delodajalcu.

Tudi če bi delodajalec od delavca zahteval (le) predložitev potrdila, ki se nanaša na samega delavca, do tega ne bi bil upravičen v vseh primerih, temveč le pod določenimi pogoji – o tem je IP že izdal mnenje št. 07121-1/2020/387, ki pride smiselno v poštev tudi v vašem primeru. 

Predlagamo vam še seznanitev z mnenjem št. 07120-1/2020/337, ki je prav tako dostopno na spletni strani IP.

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil:
 mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka