Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Razkritje podatkov o obolelem zaposlenem

+ -
Datum: 29.03.2020
Številka: 07121-1/2020/449
Kategorije: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali lahko delodajalec v podjetju pove, kdo od sodelavcev je okužen?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP uvodoma pojasnjuje, da je v času izrednih razmer zaradi koronavirusa pripravil posebno podstran na svoji spletni strani, kamor objavlja aktualna stališča v zvezi z varstvom osebnih podatkov v trenutnih razmerah, kjer boste našli več odgovorov na podobna vprašanja.

V zvezi z vašim vprašanjem IP napotuje na pojasnilo, ki ga je podal v obvestilu za javnost Obveščanje v primeru pojava virusa med učenci, zaposlenimi v šolah in vrtcih.

Iz pojasnila med drugim izhaja, da zakonodaja izrecno ne določa, kdaj konkretno in od koga bi v nastalih razmerah posameznik (ali drug uporabnik) lahko ali moral pridobiti osebne podatke o določljivih posameznikih npr. o tem, kdo so okuženi posamezniki, saj so primeri in okoliščine lahko izredno raznolike in v zakonu vseh enoznačno niti ne bi bilo mogoče zajeti. Kadar upravljavec meni, da je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, lahko osebni podatek posreduje neposredno na podlagi določbe 6(1)(d) Splošne uredbe, če pa gre za občutljive osebne podatke (kamor podatki v zvezi z zdravjem vsekakor sodijo), pa na podlagi določbe 9(2)(c) Splošne uredbe. V delovnem razmerju je obdelava dopustna tudi na podlagi področnih predpisov, če je to v posameznem primeru potrebno (npr. 48. člen ZDR-1 v povezavi z navodili delodajalca). Posebna privolitev posameznika zato v tovrstnih situacijah ni potrebna.

Delodajalec mora torej glede na navodila prejeta od zdravstvene stroke (NIJZ) in lastne ocene nevarnosti presojati od primera do primera in ugotavljati, kateri podatki so potrebni za zaščito življenjskih interesov ljudi ali v zvezi z zagotavljanjem zdravja in varstva pri delu ali na drugih pravnih podlagah.

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

Lep pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo