Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

SIS

+ -

Schengenski informacijski sistem (in druga generacija sistema, t.i. SIS II) je temelj schengenskega sodelovanja in nadomešča odpravljene kontrole na notranjih mejah ter omogoča prosto gibanje oseb znotraj schengenskega območja. Gre za informacijski sistem, ki nacionalnim organom kazenskega pregona ter pravosodnim in upravnim organom omogoča izmenjavo in dostop do podatkov o prestopu zunanjih meja in vizumski politiki, v sistem pa so poleg tega vključeni tudi podatki o evropskem zapornem nalogu, izročitvi, biometrični podatki, podatki o iskanju za teroristične aktivnosti.

SIS II trenutno zajema 30 držav (vse države članice EU, razen Irske in Cipra, plus Norveška, Islandija, Švica in Liechtenstein).

Več informacij o Schengenskem informacijskem sistemu je na voljo na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm.