Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Smernice o inteligentni videoanalitiki

+ -

NAMEN DOKUMENTA:

Namen smernic je pojasniti značilnosti inteligentne video analitike, razjasniti dileme glede njenega odnosa z videonadzorom, kot ga ureja ZVOP-1, ter podati usmeritve in praktične odgovore, kako zakonito in transparentno uporabljati zmogljivosti inteligentne video analitike. 

CILJNE JAVNOSTI:

Ponudniki sistemov video analitike, oglaševalci, trgovci, organizacije, ki razmišljajo o nadgradnji obstoječih videonadzornih sistemov ali uvedbi inteligentnih video analitičnih sistemov

STATUS:

Javno

VERZIJA:

1

DATUM IZDAJE:

22.04.2013

AVTORJI:

Informacijski pooblaščenec

SPREMEMBE:

/

KLJUČNE BESEDE:

Smernice, inteligentna video analitikam, videonadzor, klubi zvestobe, neposredno trženje, obdelava osebnih podatkov, določljivost posameznika, informiranost posameznikov, zunajdomno oglaševanje.

SMERNICE SO V PRENOVI!