Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nedopustne preusmeritve e-pošte delavcev

+ -
12.02.2021

Informacijski pooblaščenec (IP) je že večkrat opozarjal na nedopustne prakse nekaterih delodajalcev pri ravnanju z e-pošto delavcev. Ker pri opravljanju inšpekcijskih postopkov še vedno zaznava prisotnost takšnih praks, upravljavce osebnih podatkov (delodajalce) ponovno opozarja na spoštovanje strogih določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov pri ravnanju z delavčevo e-pošto.

IP posebej izpostavlja, da delodajalci po prenehanju delovnega razmerja pogosto ohranjajo aktiven elektronski naslov nekdanjega delavca oziroma prejeto e-pošto preusmerjajo na drug elektronski naslov znotraj delodajalca. IP opozarja, da mora delodajalec ob prenehanju delovnega razmerja deaktivirati elektronski poštni predal nekdanjega delavca zaradi prenehanja pravne podlage (48. člen ZDR-1) za njegov obstoj. Nedopustno je namreč, da delodajalec po prekinitvi delovnega razmerja elektronski naslov nekdanjega delavca ohranja aktiven na način, da njegovo prejeto elektronsko pošto preusmeri na drug elektronski naslov (npr. nadrejenega zaposlenega). V primeru prekinitve delovnega razmerja je treba zagotoviti kontinuiteto dela na drug zakonit način, ki ne posega v komunikacijsko zasebnost nekdanjega delavca. Ustrezna rešitev je tako takojšnja ukinitev oziroma blokada elektronskega naslova nekdanjega delavca, ob tem pa je priporočljiva tudi hkratna vzpostavitev avtomatskega odzivnika oziroma obvestila o prenehanju delovanja elektronskega naslova nekdanjega delavca ter o ustreznem elektronskem naslovu, kamor naj pošiljatelji naslovijo svoje elektronsko sporočilo. Tovrstno rešitev IP priporoča tudi v primerih daljših bolniških odsotnosti delavcev.

Pri nedopustni preusmeritvi elektronske pošte IP posebej opozarja tudi na dejstvo, da ne gre le za nezakonito obdelavo osebnih podatkov nekdanjega delavca, ampak tudi osebnih podatkov pošiljateljev elektronskih sporočil.

Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v delovnih razmerjih je na voljo v smernicah, ki jih je IP izdal novembra 2019, dostopne pa so na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf

IP v skladu z navedenim ponovno poziva delodajalce k pazljivemu ravnanju z e-pošto delavcev tako v času trajanja kot po prenehanju delovnega razmerja in doslednemu upoštevanju predpisov s področja varstva osebnih podatkov.


                                                             

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka