Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

O zakonitosti pošiljanja SMS sporočil za promocijo aplikacije #OstaniZdrav s strani operaterjev odloča AKOS

+ -
11.09.2020

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) prejema številna vprašanja posameznikov in operaterjev o zakonitosti pošiljanja SMS sporočil z namenom promocije aplikacije #OstaniZdrav, ki jih v teh dneh prejemajo posamezniki. To področje je v Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki operaterjem elektronskih komunikacij postavlja omejitve glede dopustne obdelave osebnih podatkov pri zagotavljanju storitev, npr. glede namenov za katere lahko obdelujejo podatke svojih naročnikov in kdaj lahko pošiljajo nenaročene komunikacije.


 
 ZEKom-1 neposredno in izrecno ne opredeljuje možnosti za tako SMS obveščanje, ki bi ga izvedel operater prostovoljno na pobudo NIJZ. Nadzor nad tem pa izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), zato IP o zadevi dokončno ne sme presojati. Kolikor pa je IP seznanjen, do prenosa telefonskih številk na NIJZ ni prišlo, ampak SMS sporočila pošilja vsak operater sam. Vseeno pa je IP zoper NIJZ uvedel postopek inšpekcijskega nadzora, v okviru katerega preverja zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru pošiljanja predmetnih SMS sporočil s strani NIJZ


 Splošna uredba v členu 6 določa pravne podlage, na podlagi katerih lahko upravljavec osebnih podatkov le-te zakonito obdeluje. Med drugim lahko podlago za obdelavo določa specialna zakonodaja. Na področju storitev elektronskih komunikacij, ki jih izvajajo operaterji elektronskih komunikacij je tak zakon ZEKom-1. To izhaja tudi iz mnenja Odbora za varstvo podatkov (EDPB) št. 5/2019 glede odnosa med Splošno uredbo in Direktivo o e-zasebnosti 2002/58/ES (ta direktiva je v slovenski pravni red prenesena z ZEKom-1). V mnenju, ki je za IP v smislu enotne interpretacije zavezujoče, odbor pojasnjuje, da so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov na tem področju določene v ZEKom-1, kot specialnem aktu. V okviru dejavnosti operaterja, ki jo ZEKom-1 ureja, se tako ne uporabljajo pravne podlage iz člena 6 Splošne uredbe, ampak tiste, določene v ZEKom-1. V kolikor pravne podlage za določeno obdelavo osebnih podatkov v ZEKom-1 ni, ta ne more biti zakonita z vidika načela obdelave osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe.


 
 IP pa ob tem poudarja, da ni pristojen za interpretacijo in za izvajanje nadzora nad določbami ZEKom-1, saj to sodi v pristojnosti AKOS.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

    informacijska pooblaščenka