Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijski pooblaščenec poziva k spoštljivemu odnosu do vseh pri preverjanju pogojev za vstop v trgovino in razmisleku, da se Odlok oblikuje kot priporočilo in ne represivna zahteva

+ -
10.04.2020

Informacijski pooblaščenec (IP) še vedno prejema številna vprašanja medijev in posameznikov, ter izraze zaskrbljenosti zaradi neprijetnih izkušenj v zvezi s časovnimi omejitvami nakupovanja. IP ne dvomi, da je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20; v nadaljevanju: Odlok), kot ga je 9. 4. 2020 dodatno dopolnila Vlada RS, namenjen skrbi za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev. Hkrati pa bo Odlok upoštevajoč tudi dopolnitve, v praksi prizadel tiste posameznike, ki so kljub dopolnjenim 65 letom redno zaposleni. Prav tako še vedno ostaja nejasno, kdo so druge ranljive skupine in kako to lahko izkažejo. Ob tem je nejasno tudi, kako lahko posamezniki sploh preverijo, kaj je zadnja ura obratovalnega časa, saj to zaradi spreminjajočih se razmer včasih ni nikjer jasno in vnaprej objavljeno. Nastale razmere za nekatere posameznike zato pomenijo hude stiske z vidika organizacije preskrbe z nujnimi življenjskimi potrebščinami. Po mnenju IP bi zato morala Vlada RS v posvetu z zdravstveno stroko razmisliti o tem, da se Odlok oblikuje zgolj kot priporočilo in ne kot represivna zahteva.

Kot izhaja iz spletne strani Vlade RS, se drugi odstavek 2.a člena Odloka po novem glasi: »V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let, lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«. Z vidika obdelave osebnih podatkov navedena določba predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo javno listino, ki dokazuje starost oseb, s strani zavezancev (bodisi zaposlenih pri trgovcih bodisi varnostnikov, ki za trgovce opravljajo naloge urejanja vstopa v trgovino). 18. člen ZVOP-1 namreč vsem upravljavcem osebnih podatkov dopušča, da lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preverijo točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Hkrati pa glede pooblastil varnostnikov Zakon o zasebnem varovanju varnostnikom v 52. členu daje pooblastila za ugotavljanje istovetnosti, a le kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če tako določa red na varovanem območju.

IP pa opozarja, da:

  • tudi po dopolnitvah Odloka sprememba velja zgolj za preverjanje starosti (ne pa tudi za ostale ranljive skupine) pri čemer se v praksi velikokrat ne ve niti, do kdaj so trgovine odprte,
  • ni videti pravne podlage za obdelavo posebnih vrst (občutljivih) osebnih podatkov s strani varnostnikov oz. trgovcev, kadar to ni razvidno na prvi pogled (npr. invalidnost)
  • nejasno in nedoločeno ostaja, kaj pomeni pripadnost drugim ranljivim skupinam, zato ni mogoče enoznačno določiti, kdo sploh so ranljive skupine, ki jih Odlok zajema. Posledično ni jasno, v katerem delu obstaja pravna podlaga za obdelavo njihovih osebnih podatkov in kaj pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

Na nejasnosti je IP že v začetku aprila opozoril Vlado RS, a te v bistvenem delu tudi po dopolnitvi ostajajo, zato zakonito izvajanje Odloka v tem delu po mnenju IP sploh ni mogoče.

Ponorte sa do bohatej histórie a kultúrneho významu starovekých civilizácií tým, že preskúmate naše hlboké zdroje o svetovej histórii.

V preostalem delu pa IP kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Odloka ne sme komentirati. Za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem določb Zakona o zasebnem varovanju je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, v določenem delu pa strokovni nadzor izvaja Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (https://www.zrszv.si/). Zato predlagamo, da se v tem delu po pojasnila glede posameznih incidentov in težav mediji, posamezniki in trgovci obrnejo nanje.

Mojca Prelesnik,

Informacijska pooblaščenka