Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2014

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

24.12.2014Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
27.11.2014Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
27.11.2014Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
14.11.2014Predlog zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.11.2014Predlog sprememb Zakona o bančništvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
10.11.2014Predlog zakona o bančništvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
1.10.2014Predlog Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesijMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
27.8.2014Pobudi za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
8.8.2014Predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
6.5.2014Predlog Zakona o partnerski skupnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
12.4.2014Predlog Zakona o partnerski skupnostiMnenje Informacijskega pooblaščenceMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
5.4.2014Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RSMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
22.4.2014Predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
28.3.2014Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
28.3.2014Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D)Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
27.3.2014Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve
26.3.2014Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
25.3.2014Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
21.3.2014Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
13.3.2014Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehraneMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost
6.3.2014Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
2.3.2014Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
3.2.2014Izvajanje noveliranega 379. člena Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaAJPES