Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih VOP

+ -

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680, temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo.  Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov.  


 

Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
13.04.2018 Posredovanje osebnih podatkov lastnikov vozil 0712-1/2018/867 Upravne enote, Uradni postopki, Pridobivanje OP iz zbirk, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
11.04.2018 Objava osmrtnic na spletu 0712-1/2018/170 Vpogled v OP umrlih, Svetovni splet Mnenje
11.04.2018 Pridobivanje podatkov s strani zavarovalnic 0712-1/2018/847 Zavarovalništvo, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
09.04.2018 Izkazovanje privolitve po telefonu in seznam varnih držav za iznos 0712-1/2018/819 Telekomunikacije in pošta, Iznos osebnih podatkov v tretje države, Register zbirk osebnih podatkov, Razno Mnenje
09.04.2018 Prenos osebnih podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul po Splošni uredbi o varstvu podatkov 0712-3/2018/142 Iznos osebnih podatkov v tretje države Mnenje
09.04.2018 Preverjanje pogojev za opravljanje zdravniške službe 0712-1/2018/821 Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki Mnenje
09.04.2018 Shranjevanje podatkov iz SISBON 0712-1/2018/820 Bančništvo Mnenje
06.04.2018 Objava ocene javnega uslužbenca na Facebook-u 0712-1/2018/796 Delovna razmerja, Vpogled v lastne OP, Svetovni splet Mnenje
06.04.2018 zbiranje in posredovanje osebnih podatkov etažnih lastnikov drugim etažnim lastnikom 0712-1/2018/797 Vpogled v OP umrlih, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Razno Mnenje
05.04.2018 Objava seznama učencev na vratih učilnice 0712-1/2018/783 Šolstvo, Razno Mnenje
05.04.2018 Ponovno pridobivanje privolitev za uporabo podatkov za obveščanje po e-pošti 0712-3/2018/143 Svetovni splet, Društva, Razno Mnenje
05.04.2018 Revizija Računskega sodišča in dostop do osebnih podatkov zaposlenih 0712-1/2018/780 Pridobivanje OP iz zbirk, Šolstvo, Uradni postopki, Razno Mnenje
03.04.2018 Družba v likvidaciji kot upravljavec 0712-3/2018/131 Upravljanje gospodarskih družb, Definicija OP Mnenje
03.04.2018 Obveznosti, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov 0712-3/2018/129 Zavarovanje osebnih podatkov, Pogodbena obdelava OP, Razno, Delovna razmerja Mnenje
03.04.2018 Snemanje telefonskih klicev na pomoč 0712-1/2018/764 Društva, Telekomunikacije in pošta Mnenje
30.03.2018 Ozemeljska veljavnost Splošne uredbe o varstvu podatkov 0712-3/2018/128 Razno Mnenje
20.03.2018 Zbiranje podatka EMŠO s strani študentskih servisov 0712-1/2018/675 EMŠO in davčna, Delovna razmerja, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno Mnenje
19.03.2018 Hramba fotokopij osebnih izkaznic v elektronski obliki 0712-1/2018/655 Bančništvo, Razno, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
19.03.2018 Oddaljeni dostop (VPN) za poslovne partnerje ter kriptiranje diskov prenosnih računalnikov 0712-1/2018/654 Zavarovanje osebnih podatkov, Pogodbena obdelava OP, Moderne tehnologije, Razno Mnenje
15.03.2018 Izvedene zbirke osebnih podatkov 0712-1/2018/625 Register zbirk osebnih podatkov, Zavarovanje osebnih podatkov, Pridobivanje OP iz zbirk, Zbirke osebnih podatkov Mnenje