Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
28.02.2020 Dopustnost posredovanja podatkov o plačah 07121-1/2020/264 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
28.02.2020 Elektronska pošta in obvestilo o morebitnih informacijah zaupne narave 07121-1/2020/268 Elektronska pošta, Telekomunikacije in pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.02.2020 Obdelava OP skrbnika s strani banke 07120-1/2020/94 Bančništvo, Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage Mnenje
28.02.2020 Objava glasovanja svetnikov na socialnih omrežjih 07120-1/2020/124 Svetovni splet, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
28.02.2020 Posredovanje podatkov odveniku 07120-1/2020/123 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote Mnenje
28.02.2020 Seznanitev razreda z oceno učenca 07120-1/2020/118 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
28.02.2020 Snemanje sej sveta šole s strani zapisnikarja 07120-1/2020/126 Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo Mnenje
28.02.2020 Videonadzor in spremljanje žive slike za domače potrebe 07121-1/2020/255 Video in avdio nadzor Mnenje
27.02.2020 Nacionalni register oploditev z biomedicinsko pomočjo 07120-1/2020/122 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
27.02.2020 Neposredno trženje 07121-1/2020/61 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage Mnenje
27.02.2020 Objava slik na FB 07121-1/2020/250 Fotografije kot OP Mnenje
27.02.2020 Odlok o prioritetni rabi energentov 07120-1/2020/121 Definicija OP, Občine, Pravne podlage Mnenje
27.02.2020 Posredovanje osebnih podatkov FURS 07121-1/2020/257 Davčni postopki, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje
27.02.2020 Pravica do izbrisa podatka s.p.-ja z interneta 07121-1/2020/254 Definicija OP, Pravica do pozabe, Telekomunikacije in pošta Mnenje
27.02.2020 Pridobivanje osebnih podatkov s strani odvetnikov 07121-1/2020/256 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor Mnenje
27.02.2020 Razkrivanje osebnih podatkov iz zapisnika o inšpekcijskem nadzoru 07120-1/2020/119 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
27.02.2020 Rok hrambe podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa 07121-1/2020/253 Delovna razmerja, Rok hrambe OP Mnenje
26.02.2020 Objava informacij 13. in 14. člen 07121-1/2020/245 Informiranje posameznika, Pogodbena obdelava podatkov, Trgovinska dejavnost Mnenje
26.02.2020 Potrdila in izpiski iz matičnega registra po umrli osebi 07120-1/2020/115 Občine, Upravne enote, Vpogled v OP umrlih Mnenje
26.02.2020 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki 07120-1/2020/114 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje