Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
18.03.2020 Posredovanje podatkov iz registra zdravnikov Ministrstvu za zdravje 07120-1/2020/198 Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
31.03.2020 Pravica do zasebnosti 07121-1/2020/455 Pravne podlage, Sodni postopki, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.03.2020 Kršitev s področja varstva osebnih podatkov 07121-1/2020/448 Delovna razmerja, Inšpekcijski postopki, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.03.2020 Komuniciranje z mladoletnimi osebami glede treningov 07121-1/2020/446 Moderne tehnologije, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
30.03.2020 Sporočanje podatkov o vodji informacijske varnosti 07120-1/2020/251 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
01.04.2020 Vprašanja glede varstva osebnih podatkov 07121-1/2020/475 Informiranje posameznika, Razno, Svetovni splet Mnenje
31.03.2020 Objava OP v publikaciji 07121-1/2020/457 Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih Mnenje
30.03.2020 Prevezava telefonskih klicev na zasebne telefone zaposlenih 07120-1/2020/254 Delovna razmerja, Pravne podlage Mnenje
26.03.2020 Obdelava zdravstvenih OP 07121-1/2020/420 Posebne vrste, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
26.03.2020 Obdelava OP s strani delodajalca 07121-1/2020/422 Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki Mnenje
26.03.2020 Ppošiljanje zdravstvene dokumentacije 07121-1/2020/427 Posebne vrste, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
10.03.2020 DPO registration 07121-1/2020/329 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
10.03.2020 Seznanitev z lastnimi OP 07121-1/2020/330 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki Mnenje
12.03.2020 Pridobivanje OP od občin 07120-1/2020/177 Društva, Informiranje posameznika, Občine, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage Mnenje
24.03.2020 Priporočilo o delu izvedencev psihiatrije v pridržalnih postopkih 07120-1/2020/230 Elektronska pošta, Moderne tehnologije, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Posebne vrste, Sodni postopki, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
20.03.2020 Posredovanje podatkov zdravnikov MZ 07120-1/2020/210 Elektronska pošta, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk Mnenje
24.03.2020 Obveznost imenovanja DPO 07121-1/2020/402 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
17.03.2020 Obveščanje delodajalca in drugih o okužbi 07121-1/2020/359 Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
01.01.1970 Občine, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote Mnenje
29.03.2020 Vpogled v posnetek varnostnih kamer za zavarovalni primer 07121-1/2020/428 Policijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje