Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
12.08.2019 Beleženje lokacije opreme v podjetju 0712-1/2019/1717 Delovna razmerja, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
25.10.2019 Snemanje proizvodnje v podjetju 0712-1/2019/2221 Delovna razmerja, Video in avdio nadzor Mnenje
11.02.2020 Pridobitev zdravstvenih podatkov s strani odvetnika 07121-1/2020/179 Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
08.04.2020 Videonadzor in kamere v gozdu oziroma lovišču 07121-1/2020/548 Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
17.06.2020 Snemanje zaposlenih na zasebni posesti 07121-1/2020/1079 Delovna razmerja, Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
04.03.2019 Objava na oglasni deski 0712-1/2019/449 Delovna razmerja Mnenje
09.05.2019 Prijava nezakonitega videonadzora, napotitev na obrazec 0712-1/2019/1088 Video in avdio nadzor Mnenje
30.07.2019 Avtomatski prenos osebnih podatkov iz različnih evidenc delodajalca 0712-1/2019/1778 Delovna razmerja, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
25.10.2019 Nadzor nad računalnikom preko oddaljenega dostopa 0712-1/2019/2124 Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
07.02.2020 Sporočanje informacij in kopiranje zdravstvene dokumentacije za pacienta s strani kliničnega psihologa 07120-1/2020/70 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
26.03.2020 Videonadzor v mrliški vežici 07120-1/2020/237 Pravne podlage, Video in avdio nadzor Mnenje
16.06.2020 Izbris osebnih podatkov 07121-1/2020/1077 Moderne tehnologije, Pravica do pozabe, Svetovni splet Mnenje
01.02.2019 Uporaba e-naslovov za obveščanje o delu Sveta staršev 0712-3/2018/2815 Šolstvo Mnenje
04.03.2019 Seznanitev z lastnimi OP fotokopije psiholoških testov 0712-1/2019/453 Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
06.05.2019 Privolitev za obdelavo podatkov 0712-1/2019/1055 Privolitev Mnenje
30.07.2019 Dostop do podatkov oškodovanke v prekrškovnem postopku 0712-1/2019/1773 Posebne vrste, Uradni postopki Mnenje
25.10.2019 Dostop do podatkov dolžnikov za člane nadzornega sveta 0712-1/2019/2048 Upravljanje gospodarskih družb Mnenje
07.02.2020 Izmenjava kontaktnih podatkov staršev otrok z redkimi boleznimi prek upravljavca registra redkih bolezni 07120-1/2020/69 Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Privolitev, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
03.04.2020 Varnost izdelka 07121-1/2020/513 Moderne tehnologije, Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
12.06.2020 Obdelava bančnih izpiskov pri operaterju 07121-1/2020/1057 Bančništvo, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta Mnenje