Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Iskalnik po odločbah in mnenjih GDPR

+ -
Na tem mestu so dostopna mnenja, ki so bila izdana po uporabi Splošne uredbe 2016/679 (25.5.2018). Mnenja, ki jih je Informacijski pooblaščenec izdal pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018), so dostopna tukaj.
Iskanje po vsebini:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite leto:
Izberite vsebinsko področje:
Izberite pravni akt glede na to, kdo je postavil vprašanje:
Datum Naslov Številka Vsebina Pravni akt
04.06.2019 SMS anketiranje 0712-1/2019/1067 Zdravstveni osebni podatki Mnenje
04.06.2019 Snemanje sej občinskega sveta 0712-1/2019/1375 Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
04.06.2019 Ukinitev službenega naslova po odhodu delavca 0712-1/2019/1177 Delovna razmerja, Elektronska pošta Mnenje
04.06.2019 Uničenje osebnih podatkov 712-1/2019/1387 Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
04.06.2019 Vpogled v osebne podatke in zahteva za izbris 0712-1/2019/1202 Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje
04.06.2019 Zbiranje davčne številke - dodatno pojasnilo 0712-1/2019/1390 EMŠO in davčna, Informiranje posameznika Mnenje
03.06.2019 Avtomatizirana evidenca obrokov, dostop do OP 0712-1/2019/1371 Pravne podlage, Šolstvo Mnenje
03.06.2019 Beleženje internetnega prometa v podjetju 0712-1/2019/1366 Zakoniti interesi, Telekomunikacije in pošta Mnenje
03.06.2019 Osebni podatki 0712-1/2019/1370 Definicija OP Mnenje
03.06.2019 Seznam članov društva pri prijavi na javni razpis 0712-1/2019/1372 Društva, Občine, Posredovanje OP med upravljavci Mnenje
30.05.2019 Davčna številka prodajalca kot dokazilo na CSD 0712-1/2019/1345 EMŠO in davčna, Postopki na centrih za socialno delo Mnenje
29.05.2019 Informativni izračun CSD 0712-1/2019/1327 Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki Mnenje
29.05.2019 Posredovanje fotografij otrok staršem 0712-1/2019/1336 Fotografije kot OP, Vrtec Mnenje
28.05.2019 Snemanje javne prireditve 0712-1/2019/1320 Mediji, Snemanje sej in javnih dogodkov Mnenje
28.05.2019 Zbiranje davčne številke 0712-1/2019/1316 EMŠO in davčna, Informiranje posameznika Mnenje
27.05.2019 Delodajalčev nepooblaščen vpogled v službeni računalnik 0712-1/2019/1306 Delovna razmerja, Elektronska pošta, Zavarovanje osebnih podatkov Mnenje
27.05.2019 DPO 0712-1/2019/1216 Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (»DPO«) Mnenje
27.05.2019 Hramba pacientovih izjav in vnos izjav v informacijski sistem bolnišnice 0712-1/2019/1192 Posredovanje OP med upravljavci, Zdravstveni osebni podatki Mnenje
27.05.2019 Napotitev, OP etažnih lastnikov na oglasni deski 0712-1/2019/1145 Stanovanjsko in nepremičninsko pravo Mnenje
27.05.2019 Neposredno trženje po telefonu in pravica do seznanitve 0712-1/2019/1304 Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki Mnenje