Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.09.2019
Naslov: Videonadzor zaposlenih
Številka: 0712-1/2019/2038
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima ali ima delodajalec pristojnost, da nadzira delavce preko videonadzora. Kamere so bile v obrat postavljene zaradi ugotavljanja nesreč pri delu, morebitnih kraj oz. poškodovanja naprav. Dogaja se, da vodja proizvodnje preko kamer nadzira delavce, in sicer ali so ti na svojem delavnem mestu, kaj počnejo, uporabljajo mobilni telefon, kdaj gredo na malico itd.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Videonadzor podrobno urejajo določbe ZVOP-1, in sicer v členih 74-77, ki v tem delu še vedno ostaja v veljavi neodvisno od pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba). Za več informacij v zvezi z videonadzorom vas napotujemo na smernice o videonadzoru: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf

 

Na koncu poudarjamo, da IP v okviru mnenja ne more dokončno odgovoriti na vaše vprašanje, saj lahko IP zavzame stališče le v okviru inšpekcijskega postopka. Vsekakor pa je glede na zapisano možno, da gre v primeru, ki ga navajate, za kršitev zgoraj navedenih predpisov glede izvajanja videonadzora. Več o možnosti podaje prijave (lahko tudi anonimno) je na voljo na naši spletni strani, kjer se nahaja tudi obrazec za podajo prijave. Podstran se nahaja na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik