Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Videonadzor v večstanovanjski stavbi
Številka: 0712-1/2019/1863
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izvajanja videonadzora v večstanovanjski stavbi. Med ostalim navajate, da bi zaradi zelo zaostrenih medsosedskih odnosov s sosedo želeli namestiti kamero. Zanima vas, ali  lahko namestite kamero, ki bi izvajala videonadzor nad samo vašim lastnim vhodom. Prav tako vas zanima, ali obstaja obrazec za zbiranje podpisov za privolitev  videonadzora solastnikov v večstanovanjski stavbi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Splošne pogoje za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi določa 76. člen ZVOP-1, in sicer:

Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja. Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika. Prepovedano je omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke. Prepovedano je z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna stanovanja.

Pravila iz 76. člena ZVOP-1 se uporabljajo le za videonadzor, ki ga izvajajo etažni lastniki oz. od njih poblaščena oseba nad skupnimi vhodi in prostori, ne pa tudi za videonadzor,  ki ga izvaja lastnik sam nad vhodom  v svoje stanovanje.

 

V primeru, ko lastnik izvaja videonadzor izključno nad vhodom v svoje stanovanje, gre za obdelavo, ki se izvaja med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti, zaradi česar se  za takšen videonadzor določbe ZVOP-1 in Splošne uredbe ne uporabljajo (točka (c) člena 2(2) Splošne uredbe).

 

Navedeno izhaja tudi iz mnenja št. 0712-1/2015/2117 z dne 21. 8. 2015, in sicer: V kolikor je obdelava podatkov (snemanje in shranjevanje posnetkov) namenjena zgolj zasebni uporabi, so določila ZVOP-1 izključena. Kamero z namenom snemanja izključno vhoda v vaše lastno stanovanje pa bi lahko namestil le pod pogojem, da se snemanje izvaja na način, s katerim se ne poseže v zasebnost in obdelavo osebnih podatkov drugih etažnih lastnikov, stanovalcev oziroma obiskovalcev večstanovanjske stavbe. Snemanje hodnika, ki vodi do vašega stanovanja in po katerem hodijo vsi stanovalci in obiskovalci, pa je torej dopustno le upoštevajoč zgoraj navedene določbe ZVOP-1. Navedeno mnenje si lahko preberete v celoti na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2627

 

Stališče IP v konkretnem primeru je, da lahko snemanje vhoda v vaše lastno stanovanje zajame tisti najmanjši možni del skupnega hodnika, ki je tik pred vašimi vrati in katerega snemanje je nujno, da lahko učinkovito nadzirate in snemate vrata v vaše stanovanje.

 

Poleg zgoraj navedenega poudarjamo, da IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more podajati dokončnih mnenj in presoje o tem, kakšen obrazec bi bil v vašem primeru ustrezen. IP v okviru svojih pristojnosti s samim obrazcem, za zbiranje podpisov za privolitev videonadzora solastnikov v večstanovanjski stavbi, ne razpolaga. Presoja ustreznosti posameznega obrazca je primarna naloga in odgovornost posameznega upravljavca. Vam pa v nadaljevanju v pomoč pri presoji posredujemo pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so za običajne osebne podatke določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za zasebni sektor naslednje:

 

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)). 

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. Dodatna pojasnila o izvajanju videonadzora boste našli tudi v Smernicah glede izvajanja videonadzora, dostopnih na naslednji povezavi:

www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

 V upanju, da ste dobili odgovor na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Lep pozdrav!

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tanja Suša, univ. dipl. prav.,
državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov