Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.10.2019
Naslov: Videonadzor zabojnikov za smeti na javnih površinah
Številka: 0712-1/2019/2264
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da se v občini srečujete s problemom nedovoljenega odlaganja smeti. Radi bi vzpostavili videonadzor nad zabojniki za smeti. Zanima vas, kaj je potrebno storiti, da boste na podlagi posnetkov lahko preganjali storilce.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da uvedba videonadzora iz razloga, ki ste ga navedli, ne bi bila zakonita, saj je zakonit namen, zaradi katerega se lahko izvaja videonadzor javnih površin oziroma zaradi katerega se lahko shranjujejo in pregledujejo videoposnetki, kot izhaja iz določb ZVOP-1, zagotavljanje varnosti ljudi in varovanje premoženja, ne pa odkrivanje in dokazovanje prekrškov v zvezi z napačnim odlaganjem odpadkov.

 

IP vas za več informacij napotuje na že objavljeno mnenje, kjer je odgovoril na podobno vprašanje:

  • Videonadzor nad ekološkimi otoki, št. 0712-1/2014/3489 z dne 14. 11. 2014:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2430&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2014%2F3489.

 

Nadalje vas IP napotuje tudi na svoje smernice o videonadzoru, kjer je tudi že odgovoril na vprašanje podobno vašemu, in sicer preberite si odgovor na »Vprašanje: Kakšni so pogoji za videonadzor javnih površin? Kako je npr. z videonadzorom semaforiziranih križišč, ekoloških otokov ipd.?« na str. 22 in 23: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP