Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Piškotki za videoposnetke Vimeo
Številka: 0712-1/2019/2012
Vsebina: Moderne tehnologije, Pravne podlage, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste Vimeo piškotek definirali kot obvezni piškotek, saj se tako lahko na njegovi podlagi video prikazuje na vstopni strani. Prosite za mnenje glede navedenega piškotka, saj kljub preverbi smernic niste prišli do zaključka.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Rabo spletnih piškotkov v Sloveniji ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). ZEKom-1 v 1. odstavku 157. člena določa, da je shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Privolitev ni potrebna le za tiste piškotke, ki se uporabljajo izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve, ki jo naročnik izrecno zahteva.

 

V vašem primeru Vimeo piškotek nikakor ni nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani, ampak spada med t.i. third party piškotke, za katere je nujno potrebna privolitev uporabnika. Zato je pomembno, da se video naloži šele po sprejetju piškotkov.

 

Na koncu poudarjamo, da lahko IP poda le splošna mnenja, konkretno in dokončno pa lahko o vašem primeru presoja samo v okviru inšpekcijskega nadzora.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec