Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.09.2019
Naslov: Vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi
Številka: 0712-1/2019/2030
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vzorca pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu z osmim odstavkom 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov nadzorni organ lahko v skladu z mehanizmom za skladnost iz 63. člena sprejme standardna pogodbena določila za zadeve iz tretjega in četrtega odstavka istega člena. Tretji odstavek se nanaša na razmerje med upravljavcem in obdelovalcem, četrti pa na razmerja med obdelovalcem in drugimi (pod)obdelovalci.

 

IP kot nadzorni organ v RS zaenkrat ni sprejel takšnih standardnih pogodbenih določil.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka