Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.08.2019
Naslov: Raba FB funkcionalnosti v skladu z zakonodajo
Številka: 0712-1/2019/1874
Vsebina: Moderne tehnologije, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem vas zanima kako morate kot podjetje, ki uporablja FB link anchor in FB pixel ravnati, da boste v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Gre za tehnologije, ki omogočajo sledenje uporabnikom. Po določbi 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) se take tehnologije lahko uporabljajo le ob vnaprejšnji svobodni privolitvi posameznika, ki mora biti o obdelavi osebnih podatkov natančno obveščen. Pomembno je, da je uporabnik ob obisku spletne strani jasno obveščen o uporabi takšnih tehnologij in njihovem namenu ter na kakšen način uporabnik poda privolitev.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik